Kvikkleire kan gi jernbaneomkamp

Resultatet av NVEs kvikkleirekartlegging i Moss kan bli brukt i en omkamp om plassering av dobbeltsporet i Moss. Det innrømmer leder av teknisk utvalg, Arild Svenson.

Nye Moss Stasjon ovenfra

Nytt dobbeltspor er planlagt fra Sandbukta i Moss til Såstad i Rygge.

Foto: Illustrasjon: Rambøll/Dark

– Hvis det skulle vise seg at ting ikke greit, da har vi fått avklart det før man eventuelt risikerer en uønsket hendelse eller en katastrofe. Da vil jeg nok bruke det i motstanden mot prosjektet, sier Arild Svenson (Frp) som leder teknisk utvalg i Moss.

Han utelukker ikke at han får hele partiet med seg.

NVE har satt i gang en undersøkelse av store deler av Moss for å finne områder hvor det er fare for naturlige kvikkleireras. For NVE har kartleggingen ingen sammenheng med at det skal bygges dobbeltspor - NVE kartlegger befolkningstette områder.

Kartleggingsplan

Svenson mener undersøkelsen er viktig for befolkningen også i jernbanesaken.

– Det er folk som har ringt meg fra området i nærheten av kulvert og stasjonen til den nye jernbanen. De forteller historier fra 30- 50 år tilbake om dårlige grunnforhold i områder og i nærheten.

Jernbaneverket, som nå heter Bane NOR har gjort en rekke grunnundersøkelser. Som leder av teknisk utvalg har Svenson også bedt dem om å informere om disse. Det skjer i teknisk utvalg 2. februrar.

Og om ett år skal NVEs kvikkleirekartlegging være klar.

Nytt anbud

– Hvis det skulle vise seg da at det er fred og ingen fare, går prosjektet sin gang. Jeg forholder meg til det flertallet som er gjort, sier Svenson.

I høst utsatte daværende Jernbaneverket arbeidet med å inngå kontrakt på entreprisen på grunn av uenighet med Moss havn om bruk av området. Og ifølge Moss Avis må oppgavene ut på nytt anbud: Det opprinnelige anbudet skal ha hatt mangler i utformingen.

Dermed starter ikke de forberedende arbeidene før til høsten.