NRK Meny
Normal

Kun Bastø Fosen som vil drive ferga

Da fristen gikk ut hadde kun et selskap levert inn tilbud om å drive fergeforbindelsen mellom Moss og Horten.

Bastøfergen

Bastø Fosen ønsker å fortsette å drifte ferga mellom Moss og Horten.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fristen for å levere inn tilbud til Statens vegvesen gikk ut mandag. Da var det kun Bastø Fosen som hadde meldt sin interesse, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Tilbudet gjelder drift av fergeforbindelsen på riksveien 19 mellom Moss og Horten i perioden 2017 til 2026.

For å drifte ferga må krav til ruteopplegg, kapasitet, reserveferje og miljø må være innfridd. Det er også stilt strenge krav til utslipp av nitrogenoksidene NO og NO2 (NOx-utslipp).

Det er i dag Bastø Fosen som drifter fergesambandet.

Fakta om ferjekonsesjonen for perioden 2017–2026

  • Avtaleperioden er fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2026.
  • Ved oppstart skal det være fem ferjer i drift med minimum kapasitet på 1000 personbilenheter totalt (5x200). I tillegg skal det være en reserveferje med tilsvarende kapasitet. Det er opsjon på ytterligere to tilsvarende ferjer avhengig av trafikkutviklingen.
  • Åpningstiden for ferjeforbindelsen blir 19 timer, som i dag. Rutetidene er forskjøvet 15 min frem med likt starttidspunkt i Horten og Moss. Åpningstid kl. 04.45–23.45.
  • Ruteopplegget vil i utgangspunktet være en videreføring av dagens tilbud.
    I dag er det en frekvens på gjennomsnittlig 18 minutter mellom ferjeavgangene på dagtid. (Med ev. sju ferjer i trafikk vil det i rushtiden være 12 minutters frekvens).
  • Konkurransen er teknologinøytral, slik at det er mulighet for å benytte både olje, gass og elektromotorer eller en kombinasjon av disse.
  • Det er stilt krav til NOx-utslipp tilsvarende krav etter TierIII, noe som medfører at bl.a. tradisjonell oljedieselteknologi ikke kan benyttes uten omfattende rensing.
  • Kontraktsformen blir som i dag en nettokontrakt uten statlige tilskudd. Ferjeoperatøren må ta utgifts- og inntektsrisiko. Finansieringen skjer via billettinntekter.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: