NRK Meny
Normal

Kulturminner kan gå tapt

Pågangen av private som trenger hjelp til å sjekke om de har kulturminner på eiendommen har økt. Fylkeskonservatoren frykter store regninger.

Konservator Tryggve Csisar

Konservator og arkeolog Tryggve Csisar.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Heldigvis slipper de private å betale. Vi leier en gravemaskin og stiller med en arkeolog.

Når det er prosjekter som går over mange uker er det en betydelig kostnad, sier konservator og arkeolog hos fylkeskonservatoren i Østfold, Tryggve Csisar.

EUs vanndirektiv har ført til at svært mange boliger må knyttes til avløpsanlegg.

Østfold er et fylke rikt på kulturminner. Før graving kan settes i gang må ofte en arkeolog inn i bildet. Det kan være alt fra å gi råd om trasévalg til de mer sjeldne tilfellene hvor det må utgravinger til.

Store regninger

Langs Oltidsveien ligger kulturminnenen tett

Langs Oltidsveien i Sarpsborg ligger kulturminnene tett i tett

Foto: Østfold fylkeskommune

Bare langs Oltidsveien i Sarpsborg er det flere kilometer med stikkledninger. Det er et område med mange spektakulære kulturminner og da må det gjøres arkeologiske forundersøkelser.

Regningen for slike prosjekter kan komme opp i flere hundre tusen kroner. Noe dekker Riksantivkaren, men fylkeskommunen vet aldri på forhånd hvor mye.

Kulturminner kan gå tapt

– I verste fall risiker vi å havne i en skvis mellom økonomi og det å ta vare på vår fantastiske kulturarv her i Østfold. Spektakulære kulturminner kan gå tapt.

Så langt har det ennå ikke gått, sier Csisar, men gjennom en sak til samferdsel-, miljø- og klimakomiteen blir politikerne varslet om problemene.

Nasjonal interesse

Olav Moe

Leder i samferdsel-, miljø- og klimakomiteen Olav Moe.

Foto: Anne Ognedal/NRK

– Etter min vurdering er mange av disse kulturminnene av nasjonal interesse. Staten må derfor ta et større ansvar, sier Olav Moe som leder komiteen. Verken han eller Csisar mener det er aktuelt å sende regningen til private igjen.

– Det ville i verste fall føre til at en grunneier underslår at det finnes kulturminner og at man ikke bryr seg om å kontakte myndighetene. Jeg vil oppfordre alle som har planer om tiltak om å kontakte fylkeskonservatoren tidlig, sier Moe.

Staten må ta regningen

Han mener Riksantikvaren og Miljøverndepartementet må gi fylkeskommunen en mer forutsigbar ordning når det gjelder støtte til arkeologiske undersøkelser.

– Dette er verdier av nasjonal interesse som det opplagt er et nasjonalt ansvar å finansiere opp. Det må ikke være opp til et fylkeskommunalt budsjett hvor kulturminner må konkurrerer med andre viktige oppgaver.

Kulturminner går tapt, de kan ikke gjenskapes hvis vi først har ødelagt dem, sier Moe.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ber om tips etter flere innbrudd

    Politiet i Sarpsborg ber om tips etter en rekke innbrudd over et kort tidsrom. Det skriver sa.no. Fire av fem innbrudd skjedde i boliger og næringseiendommer på Varteig og Ise lørdag og søndag.