NRK Meny
Normal

Kristen privatskole får ikke utvide

Både Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunen sier nei til å gi Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad flere elevplasser.

Hans Nielsen Hauge videregående skole Fredrikstad

160 elever er greit, men ikke 270.

Foto: Ketil Strebel / NRK

Skolen har i dag 160 elever, men ønsket å utvide til 270. Avslaget begrunnes med at en utvidelse vil få uheldige konsekvenser for den offentlige skolestrukturen.

  • Les mer om skolen:

Kristen videregående skole åpnet i Fredrikstad

Det får full støtte fra arbeiderpartipolitiker Inger Christin Torp, som leder opplæringskomiteen i fylkeskommunen.

Inger Christin Torp

For store private videregående skoler som konkurrerer direkte med de offentlige betyr et dårligere tilbud, mener Inger-Christin Torp (A) i fylkeskommunens opplæringskomite.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

– Det gjør at vi får mindre økonomi til å drive den offentlige skolen, og dermed et dårligere tilbud fordi vi får færre elever og mindre rammeoverføringer.

Et flertall i fylkeskommunen var imot en utvidelse av den private kristne skolen i Fredrikstad, og nå har de fått medhold hos Utdanningsdirektoratet.

Behovet for et religiøst skoletilbud er dekket med de plassene skolen allerede har. mener direktoratet.

Dreier seg om svært få elevplasser

Rektor Hanne Tulluan på Hans Nielsen Hauge videregående skole er skuffet over vedtaket.

Hanne Tulluan

Rektor Hanne Tulluan er skuffet over direktoratets vedtak.

Foto: Anders Winlund / NRK

– Vi hadde håpet vi kunne få lov til å begynne å tenke på utvidelse, både med tanke på utvidelse av bygget og fagene neste år.

Forstår du direktoratets begrunnelse?

– Kanskje delvis. De tenker på skolestrukturen i Østfold. Samtidig vil jeg si at det er snakk om veldig få elevplasser. Det er vel under en prosent av det totale elevtallet i fylket.

– Det er veldig vanskelig å planlegge framtidsrettet hvis vi får for store private skoler som konkurrerer direkte med det offentlige tilbudet, slik Hans Nielsen Hauge gjør, sier Torp.

– Det er også slik at hvis det skjer noe med denne private skolen, så står vi ansvarlige for å ha elevplasser tilgjengelige til elevene omtrent på dagen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: