Kripos intensiverer hasj-etterforskning

Kripos samler politidistriktene i arbeidet med hasjplantasjesakene.

Hasjplantasje total

Til sammen er det funnet 18 plantasjer med narkotiske cannabis-planter på østlandet siden i november i fjor.

Foto: Politiet

Siden slutten av januar har Kripos vært involvert med etterretningsarbeid i disse sakene.

Til sammen er det funnet 18 plantasjer med narkotiske cannabis-planter på østlandet siden i november i fjor.

VIDEO: Cannabis-plantasje i Horten avslørt

Bare i Østfold er det siden desember funnet slike plantasjer på  tre steder i Sarpsborg, samt to steder i Fredrikstad. 

VIDEO: Tre etasjer med cannabis i Sarpsborg

Grener til utlandet

- Vi ser etter knytninger mellom de ulike sakene. Om her er grener til utlandet, og hvilke bakmenn og nettverk som står bak, sier leder for taktisk etterforskningsavdeling Atle Roll-Matthiesen i Kripos, i en pressemelding torsdag.

Ifølge Kripos handler etterretningsarbeidet om å samle inn informasjon og bearbeide denne til bruk i den videre etterforskningen.

- Det er et stort materiale som skal gjennomgås, og siden sakene fortsatt er under etterforskning kommer det stadig ny informasjon inn som skal behandles, sier Roll-Matthiesen.

Nettverk

Kripos ser allerede en rekke likhetstrekk mellom sakene, både når det gjelder de pågrepnes vietnamesiske bakgrunn, drift av plantasjen, og hvordan de er bygget opp.

- Det er for tidlig å si om det handler om ett eller flere nettverk som står bak, og om de eventuelt også er involvert i annen kriminell virksomhet, forklarer Roll- Matthiesen.

Det er i følge Roll-Matthiesen for tidlig å konkludere med hva resultatet av møte mellom de forskjellige politidistriktene vil bli.

Etterretningsarbeid

Han peker på at det kan ende opp med at dagens arbeidsfordeling fortsetter, hvor Kripos kun er involvert i etterretningsarbeidet. Selve etterforskningsarbiedet har de forskjellige politidistriktene ansvar for lokalt. 

- Vi vurderer om det fortsatt skal være de lokale politidistriktene som skal ha etterforskningsansvaret i sakene, med en samordning av informasjonen sentralt. Eller om vi eventuelt skal sentralisere etterforskningen. For eksempel til et av de involverte politidistriktene.