NRK Meny
Normal

Krever tidligere daglig leder for 300.000

Halden Byutvikling as krever selskapets tidligere daglig leder for penger.

Havneområdet i Halden

MER ADVOKATMAT. Det blir mer adsvokatene å gjøre knyttet til oppgjøret mellom Halden Byutvikling as og Ole Petter Lystad i Planprosjekt as.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden Byutvikling as (HBU) er heleid av Halden kommune og har oppdraget med å tilrettelegge sentrumsnære tomteområder for boligformål på Hollenderen og Tyska.

I 2012 kvittet Halden Byutvikling as seg med sin daværende daglige leder Ole-Petter Lystad leid inn fra Planprosjekt as, og ansatte oppsagt rådmann Per Egil Pedersen i lederstillingen.

Nylig falt en dom i Halden tingrett, der Halden Byutvikling as ble dømt til å betale 600.000 kroner pluss moms til Planprosjekt as, samt renter.

I samme dom ble Planprosjekt as dømt til å 310.000,- kroner til HBU for at det var inngått en leieavtale for kontorer byutviklingsselskapet mente var for dyr og for lang.

Nå krever Halden Byutvikling as erstatning fra tidligere daglig leder Ole Petter Lystad personlig.

Les også:

Halden tingrett

GA BEGGE PARTER RETT. Dommen i Halden tingrett tidligere i år ga Planprosjekt as medhold i at de hadde krav på etterlønn i seks måneder, og samtidig fikk Halden Byutvikling medhold i at det var inngått en husleieavtale som påførte selskapet utgifter det ikke var fattet styrevedtak om.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tapte og vant

Planprosjekt as ved Ole Petter Lystad, som var innleid for byutvikling i Halden, mente det kommunale byutviklingsselskapet hadde holdt tilbake sluttoppgjøret, og dermed ble HBU saksøkt.

Planprosjekt as hadde avtale om et månedlig honorar på 100.000 kroner pluss moms. Dommen fra Halden tingrett ga Planprosjekt as medhold i at selskapet hadde krav på etterlønn i seks måneder.

Byutviklingsselskapet hadde på sin side anmerkninger til hvordan Lystad hadde håndtert en leieavtale for kontorer på Halden jernbanestasjon, og man mente også det var inngått en dyr avtale om leie av kaffetrakter. Dette ga Halden tingrett Halden Byutvikling as delvis medhold i.

HBU as skal ifølge dommen ut med 600.000 kroner pluss moms til Planprosjekt as, samt renter. Planprosjekt as ved Lystad ble dømt til å betale 310.000,- kroner til HBU for leieavtalen.

Beløpene skulle motregnes, med mindre en av partene anket.

- Vi anket den delen av saken som vi ikke nådde frem med, sier advokat Øyvind Olsen i Advokat24 - som representerer Planprosjekt as til NRK.

Les også:Forliksklage mot Lystad

Jan-Erik Erichsen

KREVER LYSTAD PERSONLIG. Styreleder i Halden Byutvikling as, Jan-Erik ERichsen, mener det er grunnlag for å kreve erstatning fra den tidligere daglige lederen.

Foto: Privat

- Vi anket ikke, men fremmet en forliksklage mot tidligere leder Ole Petter Lystad, sier styreleder i Halden Byutvikling as - Jan-Erik Erichsen.

Han sier til NRK at HBU mener det er grunnlag for å kreve penger av Lystad.

Hva innebærer det at dere går for forliksklage mot Lystad?

- Vi mener at Ole Petter Lystad er erstatningsansvarlig i forhold til HBU, sier Erichsen.

Er det andre eller spesielle forhold utover det som tidligere er behandlet i retten det er snakk om?

- Fokuset er er i sterkere grad rettet mot Ole Petter Lystad og ikke Planprosjekt, sier styrelederen i det kommunale eiendomsselskapet.

Han vil ikke kommentere hva grunnlaget er for erstatningskravet eller hvor stort beløp det er snakk i forliksklagen mot Lystad.

I en en epost til NRK 18. mars i år svarer Erichsen

- P.t. ikke helt avklaret.

NRK er kjent med at beløpet det er snakk om er på drøyt 300.000 kroner.

Ole Petter Lystad har ikke ønslet å kommentere saken utover å bekrefte at han er kjent med forliksklagen mot seg.

Tomteområder i Halden

SKAL BYGGES BOLIGER OG NÆRINGSEENDOM. Områdene på Tyska og Hollenderen skal på sikt utvikles til populære boliger i vannkanten ved Iddefjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: