Krever kunst fjernet

Halden-ordfører Per Kristian Dahl krever kunst på Fredriksten festning fjernet.

Fredriksten festning, Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Kunstutstillingen "Border Art" på Fredriksten festning har skapt røre i Halden.

Oppfatningen av utstillingen svinger fra "kreativ" til "vandalisme".

Bannere på festningsmurene og "hoppbakke" i klokketårnet vekker irritasjon.

"Border Art" er et svensk-norsk samarbeidsprosjekt, som har som mål å utvikle en kulturell region ved den svensk-norske grensen.

Prosjektet tar mål av seg å  tydeliggjøre kulturens rolle som motor i den regionale utviklingen. Fredriksten Festning skal være arena for det utendørs kunstprosjektet.

Utstillingen ble åpnet lørdag 17.juni  og i perioden 17.06 - 30.08 vil svenske og norske kunstnere vise verker innen installasjonskunst.

 

Ordfører i Halden kommune Per Kristian Dahl
Foto: Rainer Prang / NRK

 Bråk fra første stund

Det er særlig de to bannerne "Farewell" og "Welcome", som hver seg dekker et stort areale av to festningsmurer, som vekker forargelse.

Bannerne henger på murene som vender mot bysentrum .

I tillegg har "hoppbakken", som er montert ved klokketårnet på toppen av festningen, skapt furore.

Lokalavisene har hatt en rekke reportasjer der forstå-seg-påere har ytret sine innerste betraktninger rundt kunsten, og oppfatningene er svært delte.

Noen mener kunstner er ren vandalisme av festningen, andre oppfatter dette innslaget som positivt.

 

Border Art, Fredriksten festning i Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

- Vil ha bannerne fjernet

Nå har ordføreren i Halden, Per Kristian Dahl, kastet seg inn i debatten med full tyngde.

- Jeg forventer at rådmannen sørger for at bannerne på festningsmurene blir fjernet omgående, sier Dahl til Halden Arbeiderblad.

I følge Dahl har han har fått en rekke henvendelser om de to bannerne. Folk i Halden mener det er uhørt å bruke festningen på denne måten. Dahl forstår reaksjonene.

- Det viser seg et det verken er gitt lov til eller søkt om å få henge opp disse bannerne. Vi har et regelverk å forholde oss til, og jeg forventer at rådmannen gir beskjed om at bannerne som er hengt opp ulovlig blir fjernet umiddelbart, sier Dahl til Halden Arbeiderblad.

 

Kunst Fredriksten festning
Foto: Rainer Prang / NRK

Turbulent også i 2005

Halden-ordføreren sier til avisen at han har forståelse for at kunst også skal kunne provosere, men han mener det må være grenser.

I 2005 var det også kunstutstilling på Fredriksten festning, og en kjempediger "bobletyggegummi" var montert i klokketårnet til fryd og ergrelse.

- Det var et arrangement i forbindelse med tusenårsstedet. Det inntrykk jeg og andre hadde, var at det ikke skulle gjentas, sier Dahl.