NRK Meny
Normal

Krever havne-fakta på bordet

Fremskrittspartiet i Halden krever konkrete opplysninger om kostnader og størrelse på ny havn.

Mølen havn, Halden

Halden kommune vil legge ned havna på Mølen, der den 450 meter lange kaia går i en vinkel fordelt på to kailengder. Allerede har kommunen jevnet lagerbygningen (øverst t.h. i bildet) med jorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fremskrittspartiet i Halden krever at rådmannen umiddelbart legger fram konkrete opplysninger om bygging av ny havn.

- Det har versert så mye frem og tilbake rundt opplysninger og tall for denne havna nå, at det er til skade for Halden kommune, sier Fremskrittspartiets ordførerkandidat, Per-Egil Evensen, til nrk.no.

Rådmannen sier at en ny havn skal bli større og bedre enn dagens havn, men det har ikke Evensen noen tro på.

Han mener opplysningene om hva en ny havn skal koste og hvor stor den skal bli, spriker i alle retninger.

- Jeg er skeptisk til disse opplysningene, som nå florerer. Fremskrittspartiet bidrar gjerne til at Halden kommune får en god offentlig havn, men jeg begynner å tvile på realismen i dette Sauøya-prosjektet, sier han.

Les også:

Flytende kran

I forrige uke sa den ansvarlige for Nexans kabeltransport i Halden at bedriften har behov for plass til to skip på hver seg 120-140 meter og i tillegg en flytende kran (bildet). En mindre havn ville være en katastrofe for Nexans, hevdet lasteansvarlig Tomas Glimsdal.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sterke Nexans-reaksjoner

I forrige uke sa den ansvarlige for lasting av kabel til skip på Nexans, Tomas Glimsdal, til nrk.no at det å legge ned kaia på Mølen, som er 450 meter lang, og bygge en mindre havn på Sauøya ville være en katastrofe for bedriften.

- Vi er helt avhengige av å bruke Mølen, i tillegg til vår egen havn på fabrikken på Knivsø. Det vil være en ulykke for Nexans om Mølen forsvinner. Vi har ingen mulighet for å kompensere verken på Sauøya eller Knivsø, sa Glimsdal.

Ledelsen i Nexans har i ettertid forsøkt å tone ned hans uttalelser, og kalt dem for "spissformulering".

Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) avviser at Nexans får dårligere forhold på Sauøya, der kommunen har varslet at det kan bli bygget en havn, kloss opp til havneanlegget Saugbrugs har.

- Som ordfører så vet ikke jeg eksakt hvor lang kai-kanten er på Sauøya. Hvis man ser på kartet, så ser man at Sauøya er et mye lengre areale enn Mølen, og derfor så skjønner ikke jeg den problematikken, sier han.

- Ønsker klarhet i havneforholdene

Fellesforbundet på Nexans, som organiserer 350 av de rundt 600 ansatte på fabrikken i Halden, stiller seg imidlertid hundre prosent bak Glimsdal.

- Det er Tomas Glimsdal som er fagmann på dette, og en av de som kjenner disse forholdene aller best ved bedriften, sier hovedtillitsvalgt i Fellesforbundet ved Nexans, Olav Jørgenvåg til nrk.no.

Denne uka skal Fellesforbundets avdeling på Nexans diskutere saken, og det kan bli aktuelt å kreve konkrete svar på kommunens havneplaner etter møtet.

- Det får vi ta stilling til, når vi har hatt møtet til uka. Først må vi få en oversikt, og så får vi se hvordan vi best kan ivareta Nexans behov, sier Olav Jørgenvåg.

Les også:

Bynære områder langs Tista, Halden

Mølen eller Sauøya? Fremskrittspartiets ordførerkandidat sier usikkerheten som er skapt om pris og størrelse er så stor, at han vil vurdere å gå inn for at Mølen beholdes som offentlig havneområde i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Større og bedre havn

Det har over lenger tid foreligget kommunale planer om å legge ned havna på Mølen, og bygge en ny havn på Sauøya.

På forespørsel fra nrk.no har verken havnesjef eller ordfører kunnet gi konkrete opplysninger om havnas størrelse, og den foreløpige prislappen har fra Halden kommunes side vært satt til 175 millioner kroner, i følge ordfører Per-Kristian Dahl.

I oktober i fjor sa Dahl til nrk.no at en ny havn skal koste rundt 175 millioner kroner, og at det er lagt inn en buffer opp til 190 millioner.

De kommunale planene per oktober i fjor var en ny havn på 40-50 meters kailengde på Sauøya, som skulle dekke minstebehovet.

I lørdagens utgave av Halden Arbeiderblad sier rådmannen i kommunen, Per Egil Pedersen, at havna på Sauøya blir både større og bedre enn dagens havn på Mølen.

Pedersen ønsker ikke å kommentere saken overfor nrk.no.

Les også:

Per Egil Evensen, Frp Halden

Per Egil Evensen (bildet) er skeptisk til rådmannens uttalelser om at en havn på Sauøya skal bli større og bedre enn dagens havn.

Foto: Kjetil Berg

Lei av usikre tall

Frps Per Egil Evensen reagerer kraftig på den usikkerheten som er skapt rundt størrelsen på en ny havn og hva den skal koste.

- Det er ikke bra at det florerer med opplysninger rundt havnas prislapp og størrelse. Vi i Fremskrittspartiet krever alle opplysninger fra rådmannen, sier Evensen.

Han forlanger at rådmannen skaffer fram opplysningene fra et uhildet, kompetent fagmiljø, som kan fremlegge alle opplysninger ikke bare for havn, men også for det store tilleggsprosjektet til selve byggingen av kaia, nemlig jernbanetunnelen på 400 meter gjennom Sauøya-fjellet.

- Jeg har ikke tro på at dette prosjektet skal koste 175 millioner kroner. Jeg tror tallet er helt urelalistisk lavt, sier Frps ordførerkandidat til nrk.no.

Sauøya, Halden

Saugbrugs eget anlegg håndterer deler av bedriftens eksport, og i tillegg papir fra Norske Skog Follum på Hønefoss. Det er på Sauøya sør, til høyre i bildet, at Halden kommune vil bygge den nye havna. Norske Skog sier de har den havnekapasiteten de trenger på sitt nåværende anlegg.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Urealistisk havneprosjekt

Halden kommune har fått utarbeidet en egen rapport (side 102 i pdf-dokument), som beskriver fremtiden for Halden havn som et transport- og logistikksenter.

Videre slår den samme rapporten fast at det aller meste av gods til en vanlig norsk havn kommer i forbindelse med et næringsliv i en radius på rundt 50 kilometer fra kaikanten.

Fra de etablerte havnene i Oslofjorden møtes en ny havn i Halden med sterk tvil.

- Det er helt urealistisk at en ny havn i Halden noensinne kan komme til å tjene penger, sier havnesjefen i konkurrenten Borg havn, Tore Lundestad.

Han benekter at han ser på en havn i Halden som reell konkurrent, og peker på at havna i Halden har begrenset næringsliv i sitt nærområde, og at Saugbrugs og et stykke på vei Nexans, har egne havner.

Lundestad mener det er umulig å forsvare å bruke 175 millioner kroner på en ny havn i Halden.

Havnesjefen i Borg får støtte av havnedirektøren i Oslo, som heller ikke ser for seg Halden havn som en potensiell konkurrent eller stor aktør.

Havn

Dagens offentlige havn på Mølen hadde i 2009 ni skipsanløp med gods - sju med tømmer og to med stein. Det siste året har Nexans hatt et særlig stort behov for havna på Mølen. Odrereservene på kabelfabrikken i Halden er store med et fremtidig stort behov for ekstern kaiplass.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vår felles konkurrent er lastebiltransporten. Jeg tror på en stor havn i Borg og på sikt en stor havn i Moss. Halden ligger utenfor allfarvei. Man må begynne med å se på kartet, sier havnedirektøren i Oslo, Anne Sigrid Hamran , til nrk.no.

Stort prosjekt

Fra Kystverket får nrk.no vite at nybygde kaianlegg beregnes til å koste 500 000 per løpemeter kai.

I tillegg til dypvannskai, skal det i Halden også legges et jernbanespor ut til kaianlegget på Sauøya sør. Sporet skal sprenges ut i fjellet, og vil gå gjennom 400 meter tunell.

I tillegg skal 56 dekar kaiområde tilrettelegges for havnevirksomhet, og vei, vann, strøm, kloakk og annen infrastruktur ligger i prosjektprisen på 175 millioner kroner, slik det til nå har vært beskrevet fra kommunalt hold.

- Mølen kan bli løsningen

Fremskrittspartiets Per Egil Evensen sier til nrk.no at Halden kommune allerede har 1,5 milliarder kroner i gjeld å betale ned på.

Han mener det vil bære helt galt avsted å sette igang et havneprosjekt, som så langt verken har konkrete kunder til å betale havneleie, eller det finnes klar oversikt over pris og størrelse.

- Hvis noen innbiller seg at dette er noe Halden kommune kan låne seg penger til, så tar de feil. Nå må rådmannen komme med klare tall, fakta og konkrete beregninger på bordet umiddelbart, sier Evensen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Forsøkte smugle valper

    5 hundevalper av typen Mops ble i helgen forsøkt smuglet over grensen på Svinesund. Tollvesenet kom over valpene da en ungarskregistrert bil ble stoppet i en rutinekontroll. Dette var valper som skulle selges i Norge sier Wenche Fredriksen, kontorsjef i Tollregion Øst-Norge. Valpene ble levert til Mattilsynet.

  • Søker benådning for konedrap

    Norges eldste soningsfange har søkt om benådning. Mannen som er 83 år gammel ble for to år siden dømt til ubetinget fengsel i 13,5 år, etter å ha drept sin kone med gevær. Drapet skjedde i parets hjem i Sarpsborg, men mannen har hele tiden bedyret at det var et uhell. Mannens advokat Harald Otterstad, skriver i søknaden om benådning at den 83 år gamle mannens helsetilstand stadig forverres.

    Drap på Grålum i Sarpsborg
    Foto: Sebastian Nordli/NRK