NRK Meny
Normal

Krever egne sykkelskilt i kryss

Dobbelt så mange er skadet på sykkel i år som i fjor. Nå vil syklistene ha bedre merking.

Jan Henrik Lund

Jan Henrik Lund i Syklistenes landsforening vil ha bedre merking for syklister.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Etter flere ulykker og nesteulykker i kryss, har syklistene sett seg lei på farlige situasjoner. Nå vil de ha det enda tryggere i trafikken.

– Farlig

Bare ni prosent føler seg trygge når de sykler i hovedstaden. Mange lar rett og slett sykkelen stå på grunn av dårlig trafikksikkerhet, viser en ny undersøkelse. Så langt i år er dobbelt så mange syklister skadet i trafikken i Norge, som på samme tid i fjor.

Antall syklister har skutt i været, samtidig som flere byer prøver å få en dreining fra bil til sykkel og kollektivtrafikk. Men det er fortsatt for farlig å sykle i trafikken slik skilting og merking er i dag.

Det mener Jan Henrik Lund i Syklistenes landforening.

– Vi mener at vikepliktsreglene må endres. Samtidig som vi mener at det er en selvfølge at sykkelveier blir gjort synlige. Slik det er i dag vet ikke bilistene at sykkelstier krysser, for det er ingenting som varsler om det, sier han.

En 14 år gammel gutt døde i et kryss i Rygge da han kom syklende på sykkelstien og kolliderte med en bil som krysset sykkelstien. Heller ikke der var det noe merking av sykkelsti.

Stiplede linjer

Lund sier at de lenge har kjempet for at sykkelstier skal ha en stiplet linje i kryss, samtidig som de vil ha opp et eget skilt som varsler om kryssende sykkelsti.

Vårt krav er at alle kryss gjøres oversiktelige. I tillegg burde det være krav til hageeiere at de klipper hekker og busker som sperrer for sikten. Det bør være en selvfølge, men det skjer ikke.

Politikere i Østfold har tidligere tatt til orde for nye trafikkregler for syklister.

De jobber blant annet for at syklister skal få forkjørsrett flere steder.

Statens vegvesen har sett på vikepliktsreglene i flere omganger, men vil ikke gi syklistene forkjørsrett på gang- og sykkelvei, da NRK intervjuet dem tidligere om saken.

I stedet vil veimyndighetene gjennomgå skilting og oppmerking over hele landet for å øke sikkerheten.

Det er full forvirring om vikepliktsegler når sykkel- og gangvei krysser bilvei. Nå skal det ryddes opp for å unngå alvorlige ulykker.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Mistenkt for fyllekjøring

    En mann i 20 årene ble stanset av UP på Rolvsøy i Fredrikstad lørdag formiddag. Han er mistenkt for å ha vært alkoholpåvirket da han kjørte bil.

  • Nei til sammenslåing

    Sorenskriver i Sarpsborg tingrett, Thor Linde, mener det ikke har noen hensikt å innføre felles ledelse av tingrettene i Fredrikstad og Halden. Domstoladministrasjonen vurderer dette fordi sorenskriveren i Halden slutter i sin stilling i mai. Linde mener derimot at domstolene i Østfold bør slås sammen og samles ett sted i fylket for at forslaget skal ha effektiviseringsgevinst.