NRK Meny
Normal

Krever at Østfold får eget barnehus

Redd Barnas ungdomsorganisasjon, PRESS, mener barn og unge som kan ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep må få kompetent oppfølging i hjemfylket sitt.

Fredrikstad PRESS aksjonerer for barnehus til Østfold

Fredrikstad PRESS har startet en underskriftskampanje for å få et eget barnehus i Østfold, og har så langt samlet inn rundt 500 underskrifter.

Foto: Privat

Ordningen med barnehus skal sikre at barn og unge blir bedre ivaretatt i saker som omhandler vold og seksuelle overgrep. I dag finnes dette tilbudet i ti av landets fylker, men Østfold er ikke ett av disse.

– Vi mener at barn som har blitt utsatt for overgrep absolutt fortjener den beste mulige oppfølgingen i etterkant, og at den må være spisset inn mot barn. I tillegg er barnehuset et sted hvor det skal være rom for at barn er barn, og skal få lov til å ha en barndom, sier leder Margrete Bjørge Katanasho i Fredrikstad PRESS til NRK.no.

Har oversendt kravet til regjeringen

Margrete Katanasho, Fredrikstad PRESS

Leder i Fredrikstad PRESS, Margrete Bjørge Katanasho, mener det er viktig at barn i Østfold som har blitt utsatt for eller vært vitne til overgrep får et barnehus i sitt eget hjemfylke.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Det første barnehuset i Norge ble etablert i Bergen i 2007, og de ansatte ved barnehusene har sin spisskompetanse og erfaring innen psykisk helse og barnevern.

Tanken bak er at barna skal sikres et godt og helhetlig hjelpe- og behandlingstilbud samlokalisert på ett sted.

På sitt landsmøte i april vedtok Redd Barnas ungdomsorganisasjon at Østfold må få sitt eget barnehus.

– I dag er det et barnehus i Oslo, men dette er veldig belastet fordi det dekker en del fylker på Østlandet. Vi mener at det er et stort behov for barnehus i Østfold for at barn skal få den oppfølgingen de trenger i nærmiljøet sitt, sier Katanasho

Kravet er sendt til regjeringen, og i tillegg har lokalforeningen i Fredrikstad startet en underskriftskampanje, som hittil har samlet rundt 500 underskrifter.

Og PRESS får støtte fra tidligere stortingsrepresentant, nå gruppeleder for Østfold SV på fylkestinget, May Hansen.

– Dette er et veldig viktig, og riktig initiativ, sier hun til NRK.no.

– Kjemper til jeg dør

Hansen var i 2004, sammen med partikollega Inga Marte Thorkildsen, den som foreslo i Stortinget at det skulle etableres barnehus i Norge. Ideen fikk hun etter å ha besøkt et tilsvarende tilbud på Island.

– Jeg har også sett på barn og unges oppvekstvilkår i Norden, Nordvest-Russland og Grønland. Det finnes jo ulike typer hus, men dette er ut fra den modellen som var på Island.

May Hansen (SV)

May Hansen (SV) var en av forslagsstillerne bak etableringen av barnehus i Norge. Hun mener det er på høy tid at Østfold får sitt eget tilbud.

Foto: SV

I tillegg til at barnehusene følger opp barn som kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep eller vold, bistår de politiet med gjennomføringen av dommeravhør i slike saker.

SV-politikeren er tydelig på at et slikt tilbud må komme på plass i alle fylker i Norge, og er glad for at Redd Barna bidratt til å løfte saken på den politiske dagsordenen.

– De har vært pådrivere og medspillere på dette hele tiden, og det er kjempebra at det nå også settes fokus på dette fra ungdommenes side.

– Det er ekstremt viktig at vi får et barnehus i Østfold, hvor vi faktisk har en del negative statistikker. Vi har mange barn som sliter, og mange som trenger dette tilbudet. Dette kommer jeg til å kjempe for til jeg dør, sier Hansen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Nei til halv pris i bomstasjonen

  Ordfører i Fredrikstad vender tommelen ned for å beholde dagens rabattordning for dem som betaler bompenger på bruene til Kråkerøy, med mindre staten vil ta ekstrautgiftene.

  Rabatten skal settes ned fra 50 til 10 prosent, det har fått flere innbyggere til å kreve at rabatten blir som i dag.

 • Krever sikrere tunnel

  Vegvesenet må vurdere en regulering som begrenser mengden trafikk som kan kjøre gjennom Oslofjordtunnelen samtidig. Det sier leder i samferdselskomiteen i Østfold, Olav Moe.
  I går mistet en kvinne livet etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil i tunnelen.

  Nå er Oslofjordtunnellen sikret, men den må sikres bedre, sier Moe.

  Alvorlig trafikkulykke Oslofjordtunnelen
  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix