Krever 40 millioner kroner fra fylkeskommunen

Østfold fylkeskommune må snarest gjøre vedtak om å bevilge 40 millioner kroner til Science Center Østfold, krever styreleder ved senteret Osmund Ueland.

Osmund Ueland
Foto: Rune Fredriksen / NRK

- Vi har sendt brev til fylkeskommunen hvor vi ber fylkeskommunen snarest å bevilge et like stort beløp som vi har søkt regjeringen om og det er 40 millioner kroner, sier Ueland.

Han mener søknaden om statlig støtte får mye større tyngde hvis Science Center Østfold kan vise til et vedtak i Østfold fylkeskommune.

Opplevelse og læring

Science Center Østfold skal bli et lærings- og opplevelsessenter for barn og unge innen temaene teknologi og naturvitenskap. Det skal bygges på Grålum i Sarpsborg kommune hvis det er mulig å samle inn 225 millioner kroner.

Fra næringslivet er det så langt samlet inn 23 millioner kroner. Ueland mener at fylkeskommunen egentlig burde vært først ute med et vedtak om å gi penger.

- Fylkeskommunen har jo hatt dette inne i sin fylkesplan og den burde vært først ute for å motivere næringslivet til å være med, mener han.

Ingen løfter

- Østfold fylkeskommune kommer ikke til å gjøre vedtak om å gi 40 millioner til senteret. Vi har rett og slett ikke de pengene, sier Helge Kolstad gruppeleder i Arbeiderpartiet på fylkestinget.

Flertallet i fylkestinget har vedtatt å støtte senteret og at støtten skal tas av overskuddet i Østfold Energi.

- Det temaet ligger vel nå til behandling i styret i Østfold Energi og det er i så fall den bevilgningen som kan beregnes fra vårt hold. Og det er forlengst avklart at det ikke blir 40 millioner kroner, heller 35, kanskje 30, avslutter han.