Kreftpasienter fikk cellegift for seint

Flere pasienter ved Sykehuset Østfold kunne ha kommet tidligere i gang med cellegift eller operasjon.

Cellegift overdose

CELLEGIFT: Flere av pasientene ved Sykehuset Østfold kunne ha kommet tidligere i gang med helsebehandling som blant annet cellegift eller operasjon.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Ni pasienter ved Sykehuset Østfold har ventet i lang tid før de fikk svar på at vevsprøvene deres var ondartede.

Det skriver pasientsikkerhetsutvalget ved Sykehuset Østfold.

Hadde pasientene fått beskjed tidligere kunne de ha kommet i gang med helsehjelp som blant annet cellegiftbehandling eller operasjon.

– Dette er uakseptabelt, sier Jostein Vist, som leder pasientsikkerhetsutvalget for somatikk.

vevsprøver

VEVSPRØVER: Senter for laboratoriemedisin ved Kalnes sykehus, seksjon patologi undersøker vevsprøver.

Foto: Heidi Gomnæs

Han sier det er vanskelig å svare på om dette har påvirka pasientenes prognose.

– Det er vanskelig å si, men vi kan ikke se bort ifra det. Rask behandling er veldig viktig. I tillegg er det en ekstra psykisk belastning for pasienten som må vente lenge på svar.

Hastemerket ikke prøvene

Årsaken til den lange svartiden er at prøvene ikke var hastemerket og manglende kapasitet ved sykehuset.

Ifølge pasientsikkerhetsutvalget er det nå satt i gang tiltak.

– Sykehusledelsen har jobbet lenge for å løse denne kapasitetsutfordringen. I dag er det ikke slike problemer.

– For å få raskere svar har også flere vevsprøver blitt sendt av gårde til andre sykehus eller til utlandet, og det har blitt leid inn personell på kortvarig basis. Det er mangel på fagkompetanse. Dette er ikke bare en utfordring for Sykehuset Østfold, men for hele helsetjenesten i Norge.