Kraftkrangel i Viken kan ramme nye videregående skoler

Storfylket kan få så dårlig økonomi at de ikke greier å bygge planlagte videregående skoler. Årsaken er strid om kraftverdier.

Arena Fredrikstad

Fredrikstad kommune har vedtatt å bygge Arena Fredrikstad – en idrettshall kombinert med en ny videregående skole som erstatter gamle Fredrik II videregående skole.

Foto: Multiconsult/Link Arkitektur

– Dersom kraftinntektene i Viken bortfaller, vil sannsynligvis flere investeringsprosjekter måtte stoppes, eller Viken fylkeskommune må starte 2020 med store krav til innsparinger i driften.

Dette skriver prosjektleder for Viken, Harald Horne, i et innspill til fellesnemnda for Viken på torsdag.

I klartekst er dette en advarsel til politikerne i Østfold og Akershus mot å gi kraftselskapene til kommunene før Viken opprettes i 2020.

Fra før har dette skjedd i Buskerud, og Østfold kan følge etter.

På mandag vedtok Østfold Arbeiderparti at de ønsker å gi fylkets eierandeler i Østfold Energi til dagens østfoldkommuner, etter folketall. Og de får trolig flertall i fylkestinget.

Arvesølvet

De tre fylkene Buskerud, Akershus og Østfold har i dag hvert sitt kraftselskap. Verdien av disse er omtrent lik, viser en oversikt fra Viken-prosjektet:

  • Østfold Energi – 4,8 mrd.
  • Vardar (Buskerud) – 4,75 mrd.
  • Akershus Energi – 4,7 mrd.
Tistedalsfoss kraftverk, Akershus Energi

Akershus Energi eier Tistedalsfoss kraftverk i Halden i Østfold. Nå kan Østfold Energi bli gitt til kommunene, mens Akershus Energi kan ende i Viken-eie.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Det mest lønnsomme av dem er Akershus Energi, med et forventet utbytte på minst 140 millioner årlig. Østfold Energi har et forventet utbytte på 35 millioner i året de neste fire åra.

Samlet vil kraftselskapene kunne gi Viken et tilskudd på opp mot 250 millioner i året som kan brukes til å bygge skoler og veier.

Dominoeffekt

Fylkesordfører i Akershus og leder av fellesnemnda for Viken, Anette Solli (H), er urolig for situasjonen. Hun frykter at heller ikke Akershus Energi blir med inn i Viken hvis Østfold holder igjen.

– Da mister vi en kvart milliard kroner å investere for årlig, og det er vanskelig å se at vi kan klare å bygge de skolene vi skal dersom vi gir bort de pengene, sier Solli.

Anette Solli, fylkesordfører i Akershu (H)

Høyres leder av fellesnemnda i Viken, Anette Solli, tror de må nedprioritere videregående skolebygging dersom ikke noen fylkeskraftselskaper blir eid av Viken.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Hun mener dette kan gå mest ut over skoler i Østfold. Her er det planlagt nye videregående skoler for flere milliarder de nærmeste åra, men det er ikke her elevveksten kommer. Det er i Akershus.

– Jeg antar at fylkespolitikerne i Østfold har tenkt at de ikke trenger disse skoleinvesteringene man har planlagt, siden dette er penger man skal gi bort, sier Anette Solli.

– Skremming

Sollis skoletrussel møter en kraftsalve fra leder av Østfold Ap, Stein Erik Lauvås.

– Dette er skremselspropaganda. Jeg forutsetter at Viken prioriterer godt i hele det nye fylket, og at et fylke med et budsjett på rundt ti milliarder vil greie å bygge gode skoler, svarer Lauvås.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

Østfold Arbeiderpartis Stein Erik Lauvås mener regjeringen må sørge for at fylkene har penger til skolebygging i stedet for at de skal avhenge av kraftinntekter.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Han peker også på at Østfold Energi er bygget på de gamle kommunale e-verkene, og at det er staten som burde sørge for god fylkesøkonomi, ikke usikre kraftinntekter.

Ap kan få flertall i fylkestinget i Østfold sammen med Frp. Gruppeleder for Østfold Frp, Håvard Jensen, sier de skal diskutere saken fram mot møte i fellesnemnda i Viken på torsdag.

Det nye Vestland-fylket har en lignende sak gående, der Sogn og Fjordane vil beholde sine kraftinntekter. Her skal fylkestingspolitikerne ta endelig stilling til sommeren.