NRK Meny
Normal

Kraftige kutt i Halden

Rådmannen i Halden la i ettermiddag fram et budsjett for 2011 som innbærer innsparinger på opptil 142 millioner kroner.

Per Egil Pedersen, rådmann Halden
Foto: Halden Dagblad

I sitt budsjettforslag for Halden neste år skriver rådmann Per Egil Pedersen at det blir store økonomiske utfordringer for å få driften i balanse.

I følge budsjettforslaget må det i første omgang spares 109 millioner kroner, og kuttene foreslås tatt på alle områder, skriver rådmannen.

Kuttene forslås blant annet gjort med 20,6 millioner kroner i undervisningssektoren, 18 millioner på helseområdet, 23,2 milloner i teknisk sektor og nesten 30 millioner i administrative tiltak.

Effekten kan bli større

I utgangspunktet foreslår rådmannen ikke å øke eiendomsskatten i Halden, men dette kan likevel skje dersom kommunen ikke får mer penger i statsbudsjettet enn det som er signalisert til nå.

Rådmannen har tatt høyde for at det må spares ytterligere 33,5 millioner kroner, hvis ikke et "kommuneopprør" sørger for å skaffe større rammer til blant annet skole, omsorg og barnehager.

Dersom det ikke lykkes, foreslås en økning i eiendomsskatten som skal gi 12 millioner ekstra i kommunekassa, og flere andre store kutt.

Dramatiske forslag

Uten ekstra overføringer fra staten, foreslår rådmannen disse alvorlige kuttene, som først skal tre i kraft etter mars 2011:

- Nedleggelse av en sykehjemsavdeling, Halden Sykehjem

- Reduksjon i stillinger ved Bergheim Trygdehybler

- Nedleggelse av Solheim Dagsenter for demente

- Nedleggelse av Iddebo Bofellesskap for demente

- Redusert leksehjelp i grunnskolen

- Redusert tilskudd barnehager

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: