NRK Meny
Normal

Går 10 millioner i minus på samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen koster Halden mer enn det staten overfører. Kommunen krever endringer fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Halden kommune rådhuset

GÅR I MINUS PÅ SAMHANDLINGSREFORMEN. Halden kommune må ta fra andre helse- og sosialtjenester, for å kunne leve opp til departementets krav.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fire representanter fra Halden kommune møtte i går i helse- og omsorgsdepartementet.

Budskapet fra kommunen var klart;

Samhandlingsreformen koster Halden mer enn det staten overfører.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

MER KOMPLEKS BEHANDLING. Kommunal behandling av tidligere sykehuspasienter fører til større behov for personell med høyskolekompetanse i kommunene, heter det fra rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Foto: Privat

Koster mer enn hva som overføres

Halden-delegasjonen bestod av ordfører Thor Edquist (H), rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, kommunalsjef i helse Kenneth Johannessen​, samt pasientkoordinator Mona Carlsen.

De møtte fire representanter fra departementet for å diskutere Halden kommunes utgifter knyttet til samhandlingsreformen.

Ved innføringen av reformen var lovnaden at den skulle være fullfinansiert fra staten.

Beregninger Halden kommune har gjort viser imidlertid at ordningen koster Halden kommune 10 millioner kroner per år utover det staten bevilger til kommunen.

Les også:

Må ta fra andre tjenester

Halden kommune har en svært anstrengt økonomi, og det arbeides intenst for å kutte kostnader og reorganisere.

Ved nyttår er det oppsamlede underskuddet på rundt 300 millioner kroner, og det letes med lys og lykte etter løsninger, som kan gi mer i inntekter, samt færre og mindre utgifter.

Kommunen peker på at merkostnadene i forhold til samhandlingsreformen vil få konsekvenser for andre grupper som mottar tjenester fra helse- og omsorgssektoren.

Rådmannen Gudrun H. Grindaker sier følgende om konsekvensene

- Når reformen viser seg ikke å være fullfinansiert, vil dette måtte gå utover andre tjenestetilbud Halden yter.

I realiteten betyr det 10 millioner kroner mindre til øvrige deler av helse- og sosialtjenestene, blant annet kommunens sykehjemsvirksomhet, sier hun på kommunale nettsider.

Les også:

Sykehuspasient får mat av pleier

SKRIVES UT TIDLIGERE FRA SYKEHUS - KOSTER KOMMUNEN MER. 120 personer ble utskrevet fra sykehus, og måtte ha kommunal behandling i Halden i 2013.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Skrives ut fra sykehusene tidligere

Samhandlingsreformens formål er ment å være et helhetlig pasientforløp og helsehjelp i pasientens nærmiljø.

Om reformen heter det:

"I et samfunnsperspektiv vil reformen kunne frigjøre kapasitet hos sykehusene.

Innbyggerne/ brukerne skal oppleve tjenstene som bedre og være en mindre belastning for pasienten å få behandling i eget hjem eller i sitt nærmiljø
".

Halden kommune registrer at sykehuset i dag skriver ut pasienter tidligere.

Eksempelvis ble 120 personer i aldersgruppen 25-55 skrevet ut fra sykehuset for å motta behandling av Halden kommune i fjor.

I tillegg var det en vesentlig gruppe haldensere som mottok rehabiltering lokalt.

Mer personell og høyere kompetanse

Behandlingen som skal ytes av kommunen er i mange tilfeller svært kompleks noe som igjen medfører et behov for en annen kompetansesammensetning i kommunens helse og omsorgstjeneste.

Det er en markant endring i forhold til behovet for personell med høyskolekompetanse - spesielt innenfor hjemmebaserte tjenester og intermediær enhet.

Slik utviklingen nå går, vil dette behovet være langt større enn forutsatt og lagt til rette for nasjonalt, heter det fra Halden kommune.

Ingen løfter

Delegasjonen fra Halden ble møtt med forståelse i departementet, men det ble ikke gitt noen lovnader om ytterligere støtte.

-Politisk ledelse hadde forståelse for situasjonen. Vi ble anbefalt å kontakte andre instanser for oppfølging av kommunens utfordring.

Samtidig jobber regjeringen med en videreutvikling av reformen, blant annet når det gjelder rehabilitering, uttaler rådmannen

Frykter for psykiatribehandlingen

Foreløpig gjelder ikke de økonomiske virkemidlene for samhandlingsreformen innen psykiatritjenesten, og kommunen frykter at dette kan bli en ytterligere belastning i den pressede økonomiske situasjonen Halden er i.

-Det er svært viktig at tjenester til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer er sammenhengende og gode, slik at de ikke opplever å være kasteballer i systemet.

Derfor må ansvar og virkemidlene avklares før denne delen av reformen iverksettes, sier Grindaker.

Torsdag denne uka deltar Halden kommune i en nasjonal konferanse for Samhandlingsreformen i regi av Kommunesektorens Organisasjon - KS.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Slo til tre personer

    En 49-år gammel mann er anmeldt for ordensforstyrrelse etter å ha vært voldelig og utagerende på et utested i Sarpsborg rundt midnatt. Det var vekterselskapet ved utestedet som ringte til politiet, og da politiet ankom hadde vekterne vært nødt til å legge mannen i jern. Han skal ha slått til tre personer.

  • Økning i antall ambulanseturer

    De siste 10 årene har antall utrykninger og syketurer for ambulansetjenesten i Østfold økt med 70 prosent, skriver Smaalenenes Avis. Blant årsakene skal være lavere terskel for bruk av ambulanse, økt innbyggertall, høyere aktivitetsnivå på fritiden og en økning i antall eldre.