Kort om nyhetsdøgnet i Østfold

Nyhetsminuttet fra NRK Østfold.