NRK Meny
Normal

Kommunetopp: – Ikke trygg på at det ikke er betalt for mye

Det er snart to år siden Fredrikstad kommune fikk klar beskjed om å utbedre kontrollen over fakturaene i Teknisk drift. Lite har skjedd, mener kommunerevisjonen

Teknisk drift

HARDT VÆR: Varslersaken i Fredrikstad har sitt utspring i Teknisk drift. Sjefen i etaten innrømmer at tiltakene for å bedre fakturakontrollen ikke har fungert godt nok.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Fakturakontrollen har blitt gjennomført på samme måte som tidligere, til tross for våre påpekninger allerede i årsskiftet 2014/2015. Vi vil karakterisere funnene som svært alvorlige, sier administrerende direktør Laila Nagelhus i Østfold kommunerevisjon til NRK.

Denne uka ble revisjonens andre gjennomgang av forholdene på Teknisk drift i Fredrikstad kommune lagt frem. Blant flere svakheter som blir påpekt, er fakturakontrollen.

Dårlig kontroll med fakturaene kan i verste fall bety at kommunen betaler penger for varer og tjenester de ikke har fått, mener Nagelus.

«Det kan også se ut som om kommunen fortsatt ikke har innsett fullt ut hvor omfattende svakhetene i fakturakontrollen har vært, og på denne måten fortsatt gir upresise opplysninger i saken», heter det i notatet.

Kritisk

Etter at kommunerevisjonen påpekte flere svakheter på det samme området for snart to år siden, har Fredrikstad kommune innført nye rutiner på området.

Problemet er ifølge kommunerevisjonen at de ikke har fungert.

– Vi stiller spørsmål ved hvor godt de nye rutinene fra 2015 har blitt implementert i organisasjonen på grunn av manglende kjennskap til disse, sier Nagelhus.

– Ikke godt nok

Atle Holten

OMORGANISERER: Kommunalsjef Atle Holten i Teknisk drift.

Foto: Fredrikstad kommune

Kommunalsjef Atle Holten vedgår at rutinene ikke har fungert godt nok.

– Når skriftlige rutiner for fakturakontroll er ukjent for enkelte prosjektledere, så sier det seg selv at rutinene ikke er godt nok implementert, sier han.

Han forteller at rutinene nå blir gjennomgått på nytt for å sikre god nok internkontroll.

– Det ble satt stopp for inngåelse av nye anleggsbidragsavtaler etter at revisjonsrapporten fra kommunerevisjonen forelå i 2015. For de avsluttende arbeidene ligger rutinene for fakturakontroll fast. Det er ikke akseptabelt at dette ikke er fulgt opp, noe også revisjonens notat viser, sier han.

Direktøren i kommunerevisjonen sier svikt i fakturakontrollen i prinsippet kan bety at man betaler for varer og tjenester man ikke får.

På spørsmål om han føler seg trygg på at svikten i fakturakontrollen ikke har ført til at kommunen har betalt for mye for varer og tjenester, svarer han slik:

– Fakturakontrollen kan ikke sies å være forsvarlig håndtert da prosjektlederne ikke har kontrollert fakturaene mot entrepriseavtalene. Jeg kan derfor dessverre ennå ikke si at jeg føler meg trygg på at det ikke er betalt for mye for varer og tjenester, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Politiet tok førerkort

    Utrykningspolitiet stoppet tidligere i kveld en svensk bilfører som kjørte i 137 kilometer i timen i 90-sonen. Svensken ble stoppet på E18 i Eidsberg, skriver politiet på Twitter.

  • Totalforbud mot medbrakt alkohol

    Det blir nå totalforbud mot medbrakt alkohol på russefester, det skriver Aftenposten. Politidirektoratet sier til avisa at både parkeringsplasser og campingområder på russetreff trenger skjenkebevilling.