NRK Meny
Normal

Kommune uten byggetillatelse

Halden kommune stoppet egen gravetabbe, da det ble oppdaget at de ikke hadde godkjent sin egen søknad.

Halden kommune graver på Billebakken

GROV UTEN Å HA GITT SEG SELV BYGGETILLATELSE. Kommunen søkte kommunen om tillatelse, men ventet ikke på godkjenning.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune har lenge arbeidet med å legge fram en større vann- og avløpsledning i området Billebakken nordover i kommunen.

Men gravearbeidene er ikke formelt godkjent, og nå er de stoppet.

- Det er søkt om tillatelse for arbeidene, men denne er ikke ferdig behandlet, sier Ulf Ellingsen, som er nytilsatt kommunalsjef teknisk- og kultur til NRK.no.

Les også:

Halden kommune graver på Billebakken

OMFATTENDE GRAVEARBEIDER. Området Svalsgård er hos Klima- og forurensningsdirektoratet avmerket som 'deponi', og har tidligere vært benyttet som fyllplass for Saugbrugs.

Foto: Rainer Prang / NRK

Grov i søppelfylling

Området kommunen har arbeidet i heter Svalsgård, og det graves ledningstrasè over kornåkre på stedet.

I Halden er det totalt 22 lokaliteter, som er ført opp på Klima- og forurensningsdirektoratets (KLIF) liste for grunnforurensning. Svalsgård er et av områdene.

Området er avmerket som "deponi", og har tidligere vært benyttet som fyllplass for Saugbrugs. I følge KLIF ligger det papirmasse, papir og papp i grunnen, og det er mistanke om forurensning.

Et område på 250 kvadratmeter er i KLIFs oversikt merket "Usikkerhet: Høy".

- Arbeidet som er gjort til nå er i all hovedsak lagt utenfor tidligere fyllplass. Prøvegravinger er foretatt uten at fyllplassrester er registrert.

Diffusjonstette rør er lagt, med tanke på området. Dette er imidlertid ingen grunn til å iverksette graving før søknad for arbeidene er behandlet, sier Ellingsen.

Les også:

Halden kommune

VIL HA GJENNOMGANG. - Det er viktig for Halden kommune at kommunen selv opererer profesjonelt i saker som dette, sier Ulf Ellingsen, kommunalsjef teknisk- og kultur.

Foto: Rainer Prang / NRK

Søker seg selv om tillatelse

Det er Halden kommune selv, som er forureningsmyndighet for området, og søknader om byggetillatelse håndteres følgelig av kommunens tekniske etat.

- Det er nødvendig for kommunen å ha tillatelse, og her er arbeidene startet før svar på søknaden er gitt, sier Ulf Ellingsen til NRK.no.

Han forteller, at da det sent sist uke ble avdekket at det var igangsatt gravearbeid uten endelig godkjenning, ble arbeidene stoppet.

- Det avventes svar på søknad, sier han.

- Vil ha gjennomgang av rutiner

Det er ikke første gang at Halden kommunes tekniske etat graver før alle formelle forhold er avklart.

I 2008 brøt kommunen loven, da de startet gravearbeider på Høvleriet i sentrum av byen. I følge forurensningsforskriftene skulle det fremlegges en tiltaksplan når det graves i forurenset grunn, og det hadde ikke Halden kommune.

Mannskaper, som i 14 dager hadde gravet i forurenset område på Høvleriet, ble den gang innkalt til bedriftslegen for sjekk etter at fadesen ble oppdaget.

Ulf Ellingsen, som ble tilsatt i stillingen som kommunalsjef teknisk- og kultur tidligere denne måneden, ønsker å unngå fremtidige tabber fra etaten.

Nå vil han ha en gjennomgang av rutinene.

- Det er viktig for Halden kommune at kommunen selv opererer profesjonelt i saker som dette. Arbeidene ble derfor stoppet i påvente av saksbehandling.

En gjennomgang av interne rutiner knyttet til denne saken vil bli foretatt slik at dette ikke skjer igjen, sier han til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ulykken er på Rolvsøyveien

    Frontkollisjonen på Rolvsøy har skjedd på Rolvsøyveien, melder politiet. To personer er lettere skadet. Tre biler er involvert i ulykken. Det er omkjøring om Dikeveien og lange køer i området.

  • Front mot front på Rolvsøy

    To personer er lettere skadet etter en front mot front ulykke i Dikeveien på Rolvsøy i Fredrikstad. Det er trafikale problemer på stedet, melder politiet.