Klarsignal for natursti under vann

Fylkesmannen i Østfold har gitt tillatelse til å anlegge en natursti under vann i Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Det skal blant annet settes opp flere informasjonsskilt under vann omkring funnstedet for fregatten Lossen, som forliste på julaften i 1717.

Skiltene og ledelinene vil bli festet til sementblokker, og det blir derfor ingen inngrep i havbunnen.

Video 5151dd17-023d-41a3-b5d3-b58f4c0e5763.jpg

Bli med til nasjonalparken under vann.

Kulturopplevelser under vann

Naturstien skal inngå i et nordisk samarbeidsprosjekt med et nettverk av stier under vann for dykkere og snorklere kalt Nordic Blue Park Project.

Noe av hensikten med prosjektet er å øke bevisstheten omkring miljø- og kulturminnevern, og gi publikum gode natur- og kulturopplevelser under vann.

Fra åpningen av den marine nasjonalparken på Hvaler

Fra åpningen av den marine nasjonalparken. Noe av hensikten med prosjektet er å øke bevisstheten omkring miljø- og kulturminnevern, og gi publikum gode natur- og kulturopplevelser under vann.

Foto: Håvard Wien / NRK

Hensynet til dyrelivet og naturen er viktig for prosjektet, og Fylkesmannen har vurdert at prosjektet ikke vil påvirke økosystemet eller naturtypene i området vesentlig.

Etter planene skal kulturstien etableres til sommeren.

Dykk i nasjonalparken på PC'en

Samtidig med planene om en natursti for snorkling og dykking under vann jobber forskere ved universitetet i Göteborg med et prosjekt som kan gjøre det mulig å oppleve verdens største kaldtvanns innenskjærs korallrev - via pcen.

På internett skal man ved få tastetrykk kunne befinne seg på 70-100 meters dyp og se på vakre, levende koraller, uer, torsk og kanskje en trollhummer og i væfall noen reker.

Det er forsker Tomas Lundälv som nå har søkt norske myndigheter om tillatelse til å plassere en kjørbar robot med webkamera i nasjonalparken.

- Forskere med spesiell tillatelse skal kunne kjøre roboten fra sin PC hvor de nå enn befinner seg i verden. Folk flest kan glede seg over å se det gåtefulle og spennende livet rundt et av verdens største kaldtvanns korallrev som ligger innaskjærs, forklarer Lundälv.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.