Klager på ulvevedtak

Elleve klager er sendt inn på vedtaket fra rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold om lisensfelling av ulv i vinteren som kommer. Det skriver Nationen. Rovviltnemndene besluttet i juni en lisenskvote på inntil tolv ulv utenfor ulvesonen og lisensjakt på tre ulveflokker innenfor ulvesonen. Klagene kan nå havne hos klima- og miljøminister Ola Elvestuen, skriver avisa.