NRK Meny
Normal

Kjenner ikke til radikalisering i Halden fengsel

Halden fengsel har så langt ikke opplevd at innsatte er blitt radikalisert. Fengselet følger de innsatte tett.

Halden fengsel

I Halden fengsel blir de innsatte fulgt tett fra første dag.

Foto: Pål Andersen / NRK
Byline Heidi Gomnæs
Journalist
Byline Ketil Strebel
Journalist

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Direktør Are Høidal i Halden fengsel

Fengselsleder Are Høidal kjenner ikke til at innsatte er radikalisert.

Foto: Per Onsheim / NRK

Spørsmålet er aktualisert etter forrige helgs hendelser i København. Ifølge den danske kriminalomsorgen ble mannen som utførte terrorangrepene radikalisert i fengsel.

– Å forebygge radikalisering er noe vi har på dagsorden hele tiden, sier fengselsleder Are Høidal ved Halden fengsel.

Til stede i alle miljøer

Høidal forsikrer at i Halden fengsel blir innsatte fulgt tett fra første dag.

– Det betyr at vi har en grundig kartlegging av alle innsatte som kommer inn første dag. Så er vi tett på de innsatte gjennom hele oppholdet ved at betjentene er til stede i alle miljøer, sier Høidal

Han forteller at de så langt ikke har opplevd, eller hatt mistanke om, at innsatte har blitt radikalisert ved Halden fengsel.

Gudstjenester og fredagsbønn

De innsatte får utøve sin religion under soning. Fengselet tilbyr både kristne gudstjenester og fredagsbønn for muslimer.

– Hele tiden følges de innsatte tett. Vi vil fange opp det som skjer i Halden fengsel, tror Høidal.

– Kriminalomsorgen varsler nå at det skal settes i gang flere tiltak for å hindre radikalisering. Hva vil det si for Halden fengsel?

– Vi har foreløpig ikke fått noen føringer fra Kriminalomsorgen sentralt, men jeg har hørt at det var snakk om livssynsmedarbeidere som skal ut i fengslene. Vi avventer og ser hva som kommer til Halden fengsel, sier fengselslederen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • - Uheldig med deltidsstillinger

    Sykepleierforbundet i Østfold mener det er ressurssløseri at kommunene har så mange deltidsstillinger for syklepleiere. - Det betyr at vi må utdanne to sykepleiere for å fylle ett årsverk, noe som er misbruk av samfunnets ressurser, sier leder Karen Brasetvik. I Østfold er det noen små kommuner som kun tilbyr deltid, mens ingen kommuner har mer enn to av tre ansatte i heltidsstillinger.