Kjemper for skolefrukten

Østfoldhelsa går i mot Kunnskapsdepartementets forslag om å oppheve plikten som kommuner og private skoler har til å gi ungdomsskoleelevene gratis frukt og grønnsaker.

Sindre Fjæstad Pedersen og Lina Frisnes

Kunnskapsdepartementet foreslår å kutte skolefrukten, men det vil ikke Østfoldhelsa ha noe av. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Aina Rødal / NRK

Kampen for frukt og grønt er full gang. Denne uken har Østfoldhelsa hatt saken til behandling og har bestemt seg for å si fra hva de mener. Den nye regjeringen har varslet at den vil bruke mer penger på lærere og ikke på frukt.

Vi må ikke glemme at alle ikke har det like bra i dette landet.

Inger Christin Torp

– Vel investerte midler

Fra 1. august 2008 ble det innført en plikt for kommuner og private skoler til å gi alle elever ved ungdomskoler og kombinerte barne- og ungdomskoler gratis frukt og grønnsaker.

Kunnskapsdepartementet foreslår nå å oppheve denne plikten og slik gi skoleeiere og private skoler frihet til å avgjøre om de vil ha en skolefruktordning. Forslaget begrunnes med at ordningen er kostbar, og regjeringen vil prioritere å bruke midlene på andre skoletiltak.

– Flertallet i Østfoldhelsa mener tvert i mot at dette er vel investerte midler. Forskning viser at målgruppene øker inntaket av frukt og grønt og at det gir effekt lenge etter at de gir seg på ungdomsskolen. Samtidig bidrar det til å redusere inntaket av annen usunn mat mens de er på skolen. Dette må først og fremst sees på som et folkehelsetiltak, som skal forebygge en rekke alvorlige sykdommer frem i tid, sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp.

Hun mener bestemt at gratis frukt er med på å utjevne forskjellene mellom elevene fordi de får et slikt tilbud.

– Det er kun en liten del av befolkningen som er tilstrekkelig fysisk aktive og som spiser nok frukt og grønt. Jo høyere utdanning og inntekt folk har, desto større er inntaket av frukt og grønt. Tilsvarende funn finner man om man måler hvor fysiske aktive folk er, sier Torp.

– Hjerteskjærende


Styrelederen i Østfoldhelsa sier at det er de svakeste i samfunnet som blir mest lidende av forslaget.

– Jeg snakker med mange lærere og helsesøstre som forteller hjerteskjærende historier om barn som ikke får med seg mat hjemmefra på skolen. Ikke en gang i blant, men hver dag hele uka. For disse er frukt og grønnsaker viktig. Vi må ikke glemme at alle ikke har det like bra i dette landet, sier Torp.


Nestleder i Østfoldhelsa, og ordfører i Rakkestad, Ellen Solbrække peker også på at ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom.


– Det er dokumentert i en dansk studie at en kan oppnå en økning i folks gjennomsnittlige levetid på 1,5 år dersom frukt- og grønnsakinntaket øker fra 250 til 500 gram per person per dag, sier hun.


Hun synes det er trist at Rakkestad sine elever ser ut til å miste denne retten.


– I land som er betydelig dårligere stilt enn oss så tilbyr de skolemat. Vi klarer ikke en gang å finansiere gratis frukt og grønt som er mye billigere. Dette er smålig, sier hun.

– Holder ikke med frukt

Stortingspolitiker for Høyre, Bengt Morten Wenstøb, tror ikke det holder med en fruktbit for å utjevne sosisale forskjeller. Han mener det ligger mye mer til grunn hvis skoleelever aldri har med seg mat.

– Det er alvorlig, så da må det helt andre virkemidler til, mener han.

Han er enig i at frukt er viktig for elevene, men det står ikke øverst på lista.

– Vi vil først og fremst prioritere flere lærere. Når det er på plass, kan vi vurdere frukt, mener han.