Kan senke dødeligheten for kreft

Pilotprosjekt i Bærum og Moss tar sikte på å oppdage tarmkreft før det er for sent - og dermed senke dødeligheten.

Anne-Grethe Strøm-Erichsen

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ved Sykehuset Østfold i Moss fredag.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Hvert år dør nærmere 1500 nordmenn av tarmkreft som er den vanligste krefttypen i Norge. Nå får Helse Sør-Øst 50 millioner kroner over to år til prosjektet.

– Kan oppdage kreften tidligere

– Tarmkreft er en kreftform hvor omlag 60 prosent av de som rammes overlever. Oppdager vi kreften tidligere blir det lettere å oppdage og behandle.

– Derfor er dette viktig, sier helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen til NRK.no.

Formålet med prosjektet er å oppdage tarmkreften på et tidlig tidspunkt. På den måten ken en redde flere mennesker fra å utvikle eller, i verste fall, dø av denne kreft-typen.

Etterhvert skal 140.000 nordmenn i alderen 50-74 år delta i pilotprosjektet, over to år.

Kan spare 300 liv hver år

Ved hjelp av enkle og konvensjonelle metoder mener forskere at en kan redde opp til 20 prosent av de 1.500 personene som nå dør hvert år på grunn av tarmkreft.

Dersom pilotprosjektet svarer til forventningene, betyr det at en sparer 300 menneskeliv i året.

Se video:

Video Pilotprosjekt om tarmkreft

Pilotprosjekt om tarmkreft i Helse Sør-Øst.

Snudde trend i 2010

I 2010 greide Sykehuset Østfold å snu en dyster trend med tibakefall blant tarmkreftpasienter.

Mange av de som overlever tarmkreft kan ende opp med stomi - bedre kjent som utlagt tarm. Oftest fører tarmkreft til karsinoide svulster i tarmen (se faktaramme øverst til høyre).