Kan miste åtte millioner i inntekt

Halden er den eneste kommunen i Østfold som må redusere eiendomsskatten hvis den nye regjeringen får gjennom sitt forslag om lavere satser. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sier at ingen kommuner får ta mer enn fem promille av boligens verdi i eiendomsskatt. Halden har i dag en sats på 5,75 promille og kan tape opp til åtte millioner kroner i året på de nye reglene.