UDI kan ikke hjelpe statsløs ettåring

UDI har ingen mulighet til å rette opp eventuell urett andre norske myndigheter har utsatt ett år gamle Anbar og hennes mor for.

Anbar Mrabet

Anbar Mrabet (1) født i Norge, men er statsløs. UDI kan ikke hjelpe jenta og hennes mor.

Foto: Privat

Det fastslår underdirektør Tone Loge Tvete etter UDIs avslag om opphold til mor og barn.

Anbar er statsløs fordi hun ble født mens moren satt elleve måneder i norsk varetekt, for en forbrytelse hun er frifunnet for.

Ikke UDIs ansvar

Tone Loge Tveter, avdelingsdirektør i UDI

Underdirektør Tone Loge Tvete i UDI forteller at de ikke har mulighet til å hjelpe Anbar og hennes mor.

Foto: nli

UDI mener barnet sannsynligvis kan få opphold i Marokko, som er morens opprinnelige hjemland, og har vedtatt at de to skal sendes tilbake dit.

Moren har ikke bodd i Marokko på mange år, og er gift i Belgia. Der mistet mor og barn alle muligheter for statsborgerskap, på grunn av den lange tiden i norsk varetekt.

– Vi har stor forståelse for at hun har kommet opp i en vanskelig situasjon, at hun har fått problemer etter varetektsfengslingen, men det er ikke noe vårt mandat og utlendingsloven gir hjemmel til å ta hensyn til, sier Tvete.

Tvete mener det må være domstolene som selv tar ansvar for å rette opp eventuell urett som er begått mot Anbar og moren.

– At en annen myndighet eventuelt har begått urett mot dem, er ikke noe vi skal ta med i våre vurderinger. Det må de enkelthet etatene selv ta seg av, sier Tvete.

– Vi har vurdert saken meget nøye, og kommet ti at det ikke er grunnlag for å gi opphold i Norge.

For vanskelig å klage

Advokat Jon Wessel-Aas

Advokat Jon Wessel-Aas mener det er for vanskelig å klage på menneskerettighetsbrudd i Norge.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Saken viser at det er for vanskelig å klage på menneskerettighetsbrudd i Norge, mener advokat Jon Wessel-Aas.

– Menneskerettighetsbrudd i alle offentlige instanser er statens ansvar, men når noen skal klage på det de er blitt utsatt for, må de klage til utallige uavhengige instanser som hver for seg ikke er villige til å ta ansvar for noe som helst, sier Wessel-Aas.

Også stortingsrepresentant for Østfold Høyre, Ingjerd Schou har engasjert seg i saken, og etterlyst ett offentlig kontor som kan ta seg av klager på menneskerettighetsbrudd i Norge.

Det er foreløpig uvisst om de varslede nye retningslinjene som skal hjelpe asylbarn som har bodd lenge i Norge, også vil kunne ha noe å si for Anbar og moren.