Veiprosjekter kan få lavere bomtakster

Regjeringen går inn for en ordning som kan føre til lavere takster på 13 nye bomprosjekter.

Ny bomstasjon E18

E18 mellom Melleby og Momarken i Østfold er en av bomprosjektene som kan få lavere takst.

Foto: Tomas Berger / NRK

Forslaget fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble offentliggjort fredag.

Det går ut på å sette lavere bompengeavgift for de aktuelle veistrekningene ved å sette en lavere rente enn hva Stortinget tidligere har gitt sin tilslutning til.

Derfor gjelder forlaget også bare de 13 prosjektene som tidligere er godkjent av Stortinget og der innkrevingen vil starte før den nye rentekompensasjonsordningen er kommet på plass.

Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) åpner for å redusere takstene på 13 bomprosjekter.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Vi ønsker at bomtakstene mer reflekterer de nye forutsetningene som vil ligge til grunn for bransjen, og da åpner vi for å redusere takstene på flere prosjekter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en uttalelse.

Regjeringen vil kraftig redusere tallet på bompengeselskap, effektivisere drift, redusere finansieringskostnader og innføre en rentekompensasjonsordning.

For prosjektene som blir omfattet av overgangsordningen er det en forutsetning at de lokale myndighetene forplikter seg til å legge de aktuelle bompengeprosjektene inn i et av de nye bompengeselskapene når de er etablert.

13 prosjekter

Disse 13 prosjektene er omfattet av overgangsordningen når det gjelder prosjekt som er behandlet av Stortinget, men der innkrevingen ikke er startet opp per 20. juni 2014:

 • E18 Melleby – Momarken, Østfold
 • E6 Minnesund – Skaberud, Akershus og Hedmark
 • E16 Kongsvinger – Slomarka, Hedmark
 • E16 Fønhus – Bagn, Oppland
 • Riksveg 7 Sokna – Ørgenvika, Buskerud
 • E18 Gulli – Langåker, Vestfold
 • E134 Stordalstunnelen, Hordaland
 • Askøypakka, Hordaland
 • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal
 • Fylkesveg 714 Stokkhaugen – Sunde trinn 1, Sør-Trøndelag
 • Fylkesveg 78 Toventunnelen med tilførselsveger, Nordland
 • E6 Helgeland nord, Nordland
 • E6 Hålogalandsbrua, inkludert E10 Treldal – Leirvik, Nordland

(NTB)