NRK Meny
Normal

Kan bli solgt til pensjonskassen

Folkets Hus i Halden stenger dørene den 1. april. Det gjeldstyngede huset kan bli solgt til Halden kommunale pensjonskasse.

Folkets hus, Halden

Folkets hus i Halden ble innviet i 1960 og stenger dørene 1. april. Huset er i dag eiet av en håndfull lokale fagforeninger og Halden partilag av Det Norske Arbeiderpartiet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det har vært en omdiskutert sak i Halden om kommunen skal engasjere seg i det gjeldstyngede Folkets hus som er eiet av en rekke lokale fagforeninger og Halden partilag av Det Norske Arbeiderparti.

I forrige valgperiode hevdet flere partier at et kommunalt kjøp kun dreide seg om å redde fagforeningene og Halden Arbeiderparti  fra den vanskelige økonomiske situasjonen Folkets hus befinner seg i.

Det ble ikke tatt noen beslutning om et kommunalt kjøp i 2007, etter at styret i Folkets hus enstemmig vedtok salg i fjor.

 Pensjonskassen kjøper

Halden kommune rådhuset

Rådhuset (t.v.) kan bli knyttet til Folkets hus (lengst unna t.h. i bildet), dersom Halden kommunale pensjonsklasse kjøper Folkets hus-bygget og leier ut til kommunen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune har nå spurt pensjonskassen om den vil kjøpe Folktes hus-bygningen.

- Kommunen har bedt pensjonskassen om å vurdere å kjøpe bygningen i Halden sentrum, og onsdag behandles saken i  pensjonskassens styre, sier Tom Magnussen (Ap), som leder den kommunale pensjonskassen.

Magnussen sier til NRK at kommunen skal leie lokaler i Folkets hus til markedspris, men vil ikke si noe om prisen pensjonskassen eventuelt skal betale for Folkets hus.

- Fra før av leier kommunen store arealer av pensjonskassen, og blant annet leier de rådhuset og brannstasjonen, samt flere andre bygg, sier Magnussen.

Etablerer NAV-kontor

Han forteller at Halden kommune har ytterligere behov for arealer, ikke minst i forbindelse med etableringen av et NAV-kontor , som er  tenkt i tilknytning til den kommunale virksomheten i sentrum.

Kommunen har sitt rådhus i det såkalte "rådhuskvartalet" midt i sentrum, der også brannstasjonen er lokalisert. Folkets hus-bygningen ligger i samme kvartal.

- Et eventuelt kjøp av Folkets hus-bygget vil styrke pensjonskassens eiendomsportefølje og bidra til å sikre avkastningen i pensjonskassen, sier Magnussen til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Setter opp fartsgrensen på E6

    Fra mandag kan man igjen kjøre i 110 km/t på E6 mellom Korsegården i Ås og Moss, skriver Moss Avis. Gjennom vinteren har strekningen hatt fartsgrense på 100 km/t.

  • Fire av fem bedrifter med mangler

    Fire av fem bedrifter i Østfold og Akershus som ble kontrollert av arbeidstilsynet i februar og mars, hadde feil og mangler på produksjonsutstyr. Slike mangler kan føre til alvorlige skader, mener tilsynet.