Kan bli sammenslåing av fire fylker

Østfold skal fortsette samarbeidet med Akershus, Buskerud og Vestfold for å se på muligheten for å danne en ny storregion.

Ole Haabeth riksveg 22

– Vi er åpne for å ha med flere i en fylkessammenslåing, sier fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Det ble klart da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hadde møte med fylkesordførerne i dag.

Spørsmålet var om en region med Vestfold kan bli for stor, men det avviser kommunalministeren.

– Sanner mener at vi arealmessig får en beskjeden størrelse, selv om noen fremhever at det er langt fra Halden til Hallingdal. Befolkningsmessig mener han at regionen ikke vil være truende i noen sammenheng, forteller fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth.

Han påpeker at dette er Sanners mening, og det tas forbehold om at Stortinget kan mene noe annet.

Jan Tore Sanner i møte med fylkesordførerne

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i møte med fylkesordførere og -varaordførere i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland.

Foto: Østfold fylkeskommune

Tett kontakt med Akershus

Det er først og fremst Akershus som er en naturlig samarbeidspartner for Østfold.

– Her har vi et integrert bo- og arbeidsområde, og vi har hele veien hatt tett kontakt med Akershus. Likevel er vi åpne for å ha med flere i en fylkessammenslåing, sier Haabeth.

Og det kan gå mot en større region da Akershus gjerne vil ha med Buskerud, Buskerud ønsker et samarbeid med Vestfold som de deler grense med, og Akershus er Østfolds førstevalg.

Men ligger Vestfold tett nok på Østfold?

– Med tiden har det blitt litt store avstander. Historisk og kulturelt har Vestfold og Østfold hatt veldig mye til felles, men nå er nok fjorden mer en hindring enn en kommunikasjonsvei, mener fylkesordføreren.

– Best mulig resultat for Østfold

15. september skal Vestfold ta stilling til om de ønsker å nærme seg en ny storregion eller om de skal se mot Telemark.

Deretter starter forhandlingene som vil vare fram til midten av november, før fylkenes ståsted skal avgjøres i de respektive fylkestingene.

– Hvert enkelt parti skal ha sitt å si om denne saken, så jeg vil ikke konkludere om utfallet på forhånd. Men vi skal jobbe for å få fram et best mulig resultat for både helheten og Østfold, sier Haabeth.

Oslo kan få en sentral rolle

Under møtet med kommunal- og moderniseringsministeren var også Oslos rolle i en ny storregion under diskusjon.

– De er jo naturlig at Oslo er med i en slik region. Sanner var veldig klar på det og hovedstaden kan også få en særstilling da det er en såpass stor by, forteller Haabeth.

Han mener at det kan være positivt å inkludere Oslo, men ser også en ulempe med en så stor fylkessammenslåing.

– Oslo har en stor befolkning og når man legger den sammen med de 1,4 millionene som er i de andre fylkene, kan regionen fort bli truende for resten av landet.

Uansett utfall vil samarbeidet med Oslo likevel være svært viktig.

– Dette gjelder spesielt infrastruktur og andre områder som vi ser at ikke er løst godt nok i dag, avslutter Haabeth.