Kan bli åpnet for Hvaler-kjøring

Rådmannen på Hvaler foreslår å oppheve kjøreforbudet på de østre Hvaler-øyene. Dette skal gjelde i påvente av en ny vurdering av forbudet, skriver Fredriksstad Blad. Kommunen har gitt dispensasjon til de fleste som har søkt de siste årene, men det viser seg at det ikke er kommunen som skal gi denne typen dispensasjoner.