Jobber 17 timer i strekk

Fagforbundet krever at Halden sier opp avtalen med kommunens mest brukte vikarselskap. En arbeidsgruppe nedsatt av kommunen har avdekket flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Halden kommune rådhuset
Foto: Rainer Prang / NRK

– Man har jobbet 17 timer i strekk. Det er ikke forsvarlig drift med tanke på at folk i helsesektoren skal ta vare på andres liv og helse, sier Kirsti Rørmyr, leder av Fagforbundet i Halden.

Det skal ifølge henne ikke være en enkelthendelse. Kommunalsjef for helse og omsorg, Kenneth Johannessen, sier kommunen har satt ned en arbeidsgruppe for å se på saken.

Kommunalsjefen i helse Kenneth Johannessen

Kommunalsjef for helse og omsorg Kenneth Johannessen

Foto: Henrik Skolt / NRK

– Det viser seg så langt vi kan se i dag at det kan foreligge brudd på bestemmelsene om ukentlig og daglig vaktlengde, og også brudd på bestemmelsene om hviletid mellom vaktene, sier han.

Må si opp avtalen

Styreleder i Vacant, Jan Olav Brøndbo, ønsker ikke å kommentere saken før et planlagt møte med kommunen på mandag.

Rørmyr krever at Halden kommune sier opp avtalen med vikarselskapet.

– Det står nedfelt i kontrakten at man forplikter seg til å følge norsk lov, og hvis man gjentatte ganger ikke gjør det står det at arbeidsgiver, Halden kommune, kan si opp kontrakten med tre måneders virkning.

Utelukker ikke oppsigelse

Kommunalsjefen vil ikke konkludere, men understreker at kommunen ikke på noen måte vil akseptere brudd på arbeidstidsbestemmelser, og utelukker ikke at kommunen sier opp kontrakten om bruddene er så omfattende og alvorlige som Fagforbundet hevder.

På mandag vil Fagforbundet også melde inn saken til Arbeidstilsynet.