Jernbaneforbundet truer med å bryte med NSB

Jernbaneforbundet bryter samarbeidet med NSB i løpet av helgen dersom ikke NSB gir etter for lokførernes utdanningskrav.

Askim stasjon

Det er ingen togtrafikk på Askim stasjon som en følge av streiken.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Til VG sier Jernbaneforbundet at dersom partene i togstreiken ikke kommer til enighet, bryter de samarbeidet med NSB i løpet av denne helgen.

Samarbeidet Jernbaneforbundet truer med å trekke seg ut av, er NSBs store omstillingsarbeid.

– Et brudd på samarbeid handler om at de ansatte trekker seg ut av dette arbeidet. Det vil forsinke prosessen. Et videre arbeid vil eventuelt foregå gjennom bedriftens styringsrett, noe som sjelden er en god løsning, sier Jernbaneforbundets leder Jane B. Sæthre.

– Godt med støtte hos kollegaene

– Det er fantastisk flott å få støtte fra Jernbaneforbundet, sier Leder Espen Paulsen i Lokomotivpersonalets Forening i Østfold sier det er fantastisk med støtte fra Jernbaneforbundet.

– Det hjelper oss stort i streiken, og det er godt å føle at vi har støtte hos kollegaene.

Jernbaneforbundet er ikke i streik, men som følge av streiken, er rundt 50–60 medarbeidere permittert. Forbundet organiserer alle yrkesgrupper innen jernbaneområdet, bortsett fra lokomotivførerne,

Espen Paulsen

Nesten alle Jernbaneforbundets medlemmer i Østfold er permittert, så aksjoner fra dem blir neppe aktuelt her i fylket, mener Espen Paulsen.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Sætre sier det også for dem kan bli aktuelt å streike, og at det vil være neste skritt på veien om et samarbeidsbrudd ikke fører fram.

Ikke verre i Østfold

Det vil i så fall neppe gå ut over Østfold, tror Paulsen.

– Ikke direkte i dag. Nesten alle konduktører i Østfold er permittert på grunn av NSBs uttak av tog som kunne gått i streiken. Det er noen konduktører i Halden som eventuelt kan bli tatt ut i en sympatiaksjon fra Jernbaneforbundet. Men det er vanskelig å si nå.

– Jeg tror også at de i første omgang ikke vill ramme Østfold noe mer enn nødvendig. Men dette er en strategi som må legges opp.

– Kan en opptrapping tvinge fram en tvungen lønnsnemnd?

– Alle opptrappinger kan selvsagt tvinge fram dét, hvis myndighetene vil. Vi regner ikke med at myndighetene vil eskalere på den måten. Vi regner med at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil holde seg i ro, som hun har sagt hun vil gjøre.

124 lokførere er nå i streik, og de siste ukene har nærmere 300 togavganger blitt innstilt hver dag som følge av streiken.