Jensen skal få Østfold Energi-svar

Det blir vanskelig å beholde verdiene fra Østfold Energi kun i Østfold i den nye fylkeskommunen, Viken. Det sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap), som en foreløpig respons på Håvard Jensens (FrP) spørsmål om hvordan sikre verdiene i Østfold. Haabeth lover et fyldig svar til Jensen i fylkestinget neste uke, men sier dette er et vanskelig spørsmål.