NRK Meny

Innstilte tog

Følgende tog er innstilt på grunn av lokomotivførerstreiken fredag morgen:

Tog fra Mysen kl. 05.53 til Oslo S 07.01.

Tog fra Moss kl. 05.56 til Oslo S kl. 06.48.

Tog fra Rakkestad kl. 06.06 til Mysen. (Toget skal gå som normalt fra Mysen kl. 06.21 til Oslo S 07.32.)

Tog fra Moss kl. 06.27 til Oslo S kl. 07.19.

Tog fra Mysen kl. 06.53 til Oslo S 08.01.

Tog fra Rakkestad kl. 07.06 / Mysen kl. 07.21 til Oslo S 08.32.

Tog fra Oslo S. 08.18 til Moss 09.08.

Tog fra Moss kl. 09.30 til Oslo S 10.19.

Tog fra Oslo S kl. 09.31 til Mysen kl. 10.35.

Togstreik
Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skole dømt for ulovlig hogst

    Borgarting lagmannsrett har dømt Tomb jordbruksskole i Råde til å betale en foretaksstraff på 50 000 kroner for ulovlig hogst langs en sjøørretbekk. Stikk i strid med pålegg fra fylkesmannen felte skolen mellom 50 og 60 trær slik at kantsonene langs Møllebekken ble borte. Den klare neglisjeringen av fylkesmannens vilkår er kritikkverdig, mener lagmannsretten.

  • Plast i blåskjell

    Det er funnet mikroplast i hele fire av fem blåskjell som er undersøkt langs norskekysten, melder VG. Verst er det i Østfold og Finnmark. Her har skjellene størst konsentrasjon av plast. Undersøkelsen er gjort av Norsk institutt for vannforskning, og forskerne er usikre på hvordan plasten påvirker skjell og mennesker.