Innstillinger på Østfoldbanen

På Østfoldbanen er det signalproblemer mellom Sarpsborg og Halden, som fører til forsinkelser og innstillinger. NSB setter inn alternativ transport på strekningen.