Innsatt fikk satt inn kateter mot sin vilje

En innsatt ved Halden fengsel fikk i fjor satt inn et varig kateter - til tross for at han ikke ønsket inngrepet. Nå får Halden kommune kritikk fra Helsetilsynet.

Halden fengsel

Inngrepet skjedde ved Halden fengsel i fjor sommer.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

– Alle er enige i at han skulle ha kateter, men det var spørsmål om hvordan. Det var diskusjon rundt metoden og det var en vanskelig sak å ta stilling til. Vi snakket også med jurist om dette og fant ut at dette tross alt var den riktige måten å gjøre det på, sier
kommuneoverlege i Halden Halvard Bø, som forteller at de gjennomførte inngrepet da de mente det var det beste for mannen.

Han tar nå Helsetilsynets avgjørelse til etterretning. Helsetilsynet er klar i sin tale. De mener fengselshelsetjenesten har gitt uforsvarlig helsehjelp.

Inngrepet skjedde i Halden fengsel i august i fjor. Fire personer kom inn på cella til den innsatte; fengselslegen, to sykepleiere og en fengselsbetjent.

Må se på rutinene

Den innsatte soner en lengre dom i fengselet, men har samtidig flere fysiske skader etter en ulykke.

Mannen protesterte, men gjorde ikke fysisk motstand, og det ble satt inn et permanent kateter mot hans vilje.

Nå må fengselshelsetjenesten vurdere om de har tilfredsstillende rutiner for situasjoner der pasienter nekter å motta behandling.

– Vi må ta hensyn til det fylkeslegen skriver og se på om vi skal legge om, og om vi eventuelt skal opprette noen nye rutiner, sier Halvard Bø.

– Har det skjedd tidligere at innsatte har fått behandling mot sitt samtykke?

– Ikke det jeg vet