NRK Meny
Normal

Innrømmer å ha tatt av havnekassa

Halden kommune ville unngå kontraktsbrudd, og brukte havnekassepenger, selv om verken Kystverket eller Fylkesmannen har gitt grønt lys.

Halden kommune rådhuset

BURDE IKKE HA BETALT UT. Kommunestyrets vedtak om å bruke havnekassa til å leie private båtplasser er ikke godkjent av Fylkesmannen. Kommunen betalte allikevel avdrag i henhold til avtalen med Tista Eiendom as.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommunestyre vedtok i fjor å ta penger fra havnekassa, for å kunne leie 30 båtplasser av en privat utbygger på Høvleritomta.

På forhånd hadde havnestyret takket nei til båtplassene, fordi de satt med 40 kommunale båtplasser ledige i samme område de ikke var i stand til å få leid ut.

Etter vedtaket i kommunestyret har Kystverket trukket den konklusjonen at det er ulovlig i forhold til Havne- og farvannsloven å bruke havnekassa til å leie slike småbåtplasser som på Høvleriet.

Fylkesmannen har fortsatt kommunestyrets vedtak til behandling og har ikke gitt grønt lys for leieavtalen, som binder kommunen til å betale en kvart million kroner per år de neste 15 årene.

Les også:

Innrømmer svikt

Kommunalsjef Ulf Ellingsen

SYSTEMSVIKT. – Her har det skjedd en systemsvikt i forhold til godkjenningen fra Fylkesmannen, sier Ulf Ellingsen.

Foto: Ingrid M. Langvik / NRK

Det er kommunalsjef i teknisk etat i Halden kommune, Ulf Ellingsen, som på vegne av kommunen svarer NRK på om det var riktig å betale ut penger før godkjenning av leieavtalen hos Fylkesmannen.

– Kommunestyret behandlet saken i august 2013 og fattet vedtak med 43 mot 6 stemmer. Vedtaket ble senere oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Fylkesmannen har ikke i denne saken tatt stilling til vedtaket og avtalen. Sett i lys av manglende godkjenning fra Fylkesmannen burde utbetalingen foretatt i juli 2014, ikke funnet sted, sier Ellingsen til NRK.

Han kommer samtidig med et stikk til Fylkesmannen i Østfold, og peker på at det har gått ti måneder siden kommunen oversendte vedtaket til Fylkesmannen og bad om vurdering.

– Her har det skjedd en systemsvikt i forhold til godkjenningen fra Fylkesmannen. Halden kommune har et stort fokus på internkontroll, og arbeider kontinuerlig med å forbedre våre rutiner, sier Ellingsen.

Les også:

Fryktet å bli tatt for kontraktsbrudd

Utbygging ved Tista i Halden

FRYKTET UBEHAGELIGHETER. Kommunen betalte penger i juli i år, fordi man fryktet at forsinkelse kunne anses som et kontraktsbrudd i forhold til Tista Eiendom as – som bygde kjøpesenteret på Høvleriet (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Avtalen mellom Tista Eiendom as, som har bygget det nye kjøpesenteret på Høvleriet som ble åpnet tidligere i år og Halden kommune, er datert i november 2013.

Avtalen, signert av ordfører Thor Edquist(H) og en representant for Tista Eiendom as, er uoppsigelig, og tar ikke forbehold om at Fylkesmannen skal godkjenne avtalen.

Halden kommune er på grunn av sin vanskelige økonomiske situasjon i det såkalte ROBEK-registeret over dårlig styrte norske kommuner, og kan derfor ikke foreta investeringer og ta opp lån uten godkjenning av staten, ved Fylkesmannen.

Det ble sendt en søknad til Fylkesmannen fra kommunen om godkjenning av båtplassavtalen i desember 2013. Kommunen skal ifølge avtalen leie 30 båtplasser de neste 15 årene for en samlet sum av 3.750.000 kroner.

For ikke å havne i en vanskelig situasjon i forhold til Tista Eiendom as, valgte kommunen å utbetale penger uten at Fylkesmannen i Østfold hadde godkjent vedtaket i kommunestyret fra august 2013.

– Halden kommune hadde på bakgrunn av vedtaket en signert avtale med utbygger, og ved å ikke utbetale, ville det kunne vært å anse som et kontraktsbrudd, sier Ellingsen til NRK.

Les også:

Tok penger fra havnekassa

Etter at kommunestyret vedtok å bruke penger fra havnekassa til å leie båtplassene, klaget tidligere havnesjef i Halden kommune, Øyvind Johannessen, kommunestyrevedtaket inn for Kystverket.

Johannessen fikk medhold, og Kystverkets vurdering er at kommunen ikke kan bruke penger fra havnekassa til formålet.

Kystverket varslet den 20. juni i år at de kom til å stanse avtalen, dersom den ble gjennomført, og at det ville kunne bli aktuelt å gi kommunen tvangsmulkt og kreve tilbakebetaling til havnekassa, dersom kommunen brukte pengene.

Få dager etter Kystverkets varsel betalte kommunen penger til Tista Eiendom as.

Ulf Ellingsen sier ingenting om hvem som beordret utbetalingen

– Fakturering har skjedd i henhold til avtalen, og den er anvist på ordinært vis, sier han.

Ellingsen bekrefter at det er snakk om en utbetaling på 250.000 kroner den 11. juli i år, og at pengene er tatt fra havnekassa.

Halden kommune har per dags dato ikke noe regnskapsmessig skille mellom inntekter fra småbåthavnvirksomheten og den regulære havnedriften, slik Havne- og farvannsloven krever. Alle inntekter havner derfor i samme kasse.

– I Halden kommunes regnskap er utgiften belastet småbåthavn/gjestehavn som etter Kystverkets definisjon ligger utenfor havnekapitalen. Det legges nå fram en sak til politisk behandling hvor det legges opp til et tydeligere skille mellom de ulike økonomiene knyttet til havn, sier Ulf Ellingsen.

I dialog

Da NRK tirsdag denne uka orienterte Fylkesmannen i Østfold og Kystverket om at Halden kommune hadde brukt penger på leie av plassene på Høvleriet, var begge de statlige institusjonene klare på at de ville ta kontakt med kommunen.

I korrespondansen mellom kommunen og Kystverket i høst fremgår det ikke at det allerede er gjort utbetaling til eieren av kjøpesenteret, som også bygde brygge og bryggepromenade som kommunestyret vedtok det skulle betales leie for.

Kommunen har varslet at de vil reorganisere regnskapet for sin havnekasse slik at den for fremtiden er riktig i forhold regelverket – noe den ikke har vært til nå.

Kystverket har derfor stilt gjennomføringen av tiltak overfor Halden kommune i bero i påvente av saksbehandling og politiske vedtak, og gitt frist til 1. desember i år med å dokumentere at bruken og forvaltningen av havnekapitalen er ordnet i tråd med varselet om vedtak og pålegg fra Kystverket av 20.06.2014

– Dette er nye opplysninger for oss. Det er naturlig at vi tar kontakt med kommunen, sa fungerende avdelingsdirektør Ingvild Kragset i Kystforvaltningsavdelingen hos Kystverket tirsdag, da hun fikk vite at kommunen hadde utbetalt 250.000 i juli i år til Tista Eiendom as.

– Kommunen er kjent med vårt standpunkt til dette. Vi har ikke godkjent vedtaket fra kommunestyret om å inngå denne leieavtalen, svarte Birger Overskott – seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Østfold i Samordnings- og beredskapsstaben NRK tirsdag.

Han sier Fylkesmannen nå vil ta kontakt med Halden kommune og få klarhet i hva som har skjedd.

På forespørsel til Ulf Ellingsen om kommunen nå regner med reaksjoner fra Fylkesmannen og Kystverket, svarer han

– Kommunen er i dialog med Kystverket og Fylkesmannen og avventer deres av behandling av saken, sier Ellingsen til NRK.

Les også kommunens brev til Kystverket 24.09.2014:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra NRK Østfold

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra Østfold klokka 18:50.
  • -Uegnet for eldre og syke innsatte

    Halden fengsel er uegnet for eldre og syke innsatte. Det sier advokat Harald Otterstad. Otterstad er forsvarer for 83-åringen som ble dømt til 13,5 års ubetinget fengsel for å ha drept sin kone med gevær i parets hjem i Sarpsborg. 83-åringen søker nå om benådning på grunn av sviktende helse. Ifølge Otterstad har ikke fengselet kapasitet til å følge opp mannen. Are Høidal, Fengselsleder i Halden fengsel, vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier det er Halden kommune som er ansvarlig for helsetjenesten i fengselet. Ellers legger Høidal til at de tilrettelegger for soning i alle livsfaser i norsk kriminalomsorg, fra ung til gammel.