Ingenting er gjort i dødskryss

Fire år er gått siden to personer mistet livet i farlige kryss. – En skandale, mener pårørende.

Moped-ulykke - Vang skole, Moss

Her omkom en 60 år gammel mann i en ulykke i Moss.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Sykkel- og gangstien går gjennom et uoversiktelig kryss, men det er det ingen informasjon om. Det til tross for at Statens vegvesen selv har beordret strakstiltak etter at en 14-åring døde. Det kommer frem i en undersøkelse VG har gjort av ulykker.

– En skandale og helt tragisk

Kjetil Zachariassen mistet sin 14 år gamle sønn da han ble påkjørt mens han syklet på sykkel - og gangstien. Fire år senere er ikke strakstiltakene som Statens vegvesen mente måtte til, utført. Det synes Zachariassen er forferdelig.

– Det er en skandale og helt tragisk. Sønnen min døde på grunn av det, sier han.

Ulykken skjedde i Rygge i Østfold og iStatens vegvesen ulykkesanalysegrupp foreslo i ettertid flere tiltak.

Bedre utforming av krysset, bedre sikt og tydeligere skilting. I etterkant er det kun siktryddet i krysset.

14-åring ble påkjørt i dette krysset i Rygge

I dette krysset i Rygge ble en 14-åring påkjørt da han syklet på sykkelstien. Han døde av skadene.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Guro Ranes, direktør for trafikksikkerhet i Vegvesenet, sier til VG at den mest alvorlige årsaken til ulykken, var dårlig planlagt og utformet krysningspunkt for syklister.

– Vi har siktryddet krysset, og utarbeidet en brosjyre om klipp av hekk og busker som vi deler ut ved behov, opplyserhun til samme kilde.

– Det er tragisk og unødvendig, sier Zachariassen, som mener det i tillegg til bedre merking av sykkel- og gangstier, bør bli strenge krav til klipping av trær og busker i kryss.

Da NRK er på befaring i området er det fortsatt ingenting som informerer om at det er en kryssende sykkelsti. Kun et vikepliktskilt.

– Det er så mange uoversiktelige utkjøringer, sier han.

Mistet livet i MC-ulykke

I juli 2010 omkom en MC-fører i en møteulykke med en bil i Moss.

Også her kom ulykkesanalysegruppen med en rekke strakstiltak, skriver VG:

  • Bygge om krysset der ulykken skjedde, fjerne vegetasjon, ny skilting og oppmerking, og at man burde vurdere alternative kryssløsninger, som rundkjøring.

Det er ikke gjort noe på stedet i etterkant av dødsulykken.

Ranes sier til samme kilde at det er kommet et nytt prinsippvedtak om at alle riks- og fylkesveier utenfor tettbygd strøk bør være forkjørsregulert.

– Vi jobber med å lage retningslinjer for hvordan dette skal gjøres, sier Guro Ranes til VG.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Trafikkulykke på rv 22 i Rakkestad

    Tre biler er involvert i en trafikkulykke på Mysenveien. Ifølge politiet skal alle være ute av bilene. Nødetatene er på stedet.

  • Full fyr i bil

    E6 Jonstenkrysset – Åsgårdkrysset i Østfold: Redusert framkommelighet i retning mot Sarpsborg pga. brann i kjøretøy. Nødetatene på stedet. Full fyr i bilen som står på vegskulderen. Ingen personer skadet. Trafikken går greit forbi i venstre felt.