Ingen utfordrer henne

Det blir antakelig ingen som utfordrer Ingjerd Schou som Østfolds førstekandidat til Stortingsvalget.

Ingjerd Schou

Ingjerd Schou blir sannsynligvis førstekandidat for Østfold Høyre.

Foto: Anders Winlund/NRK

Men hvem som får andreplassen er uklart.

To av tre av toppkandidatene på nåværende Høyreliste har gitt sagt at de stiller seg til disposisjon før Østfold Høyre.

Ingjerd Schou og Tage Pettersen har takket ja, mens Brede Bøe har takket nei.

Ingjerd Schou er Østfold Høyres eneste representant på Stortinget i dag. Hun har tidligere sagt til NRK.no at hun stiller til gjenvalg.

Det er trolig ingen som utfordrer henne som førstekandidat.

Kan få andreplassen

Eirik Milde (Høyre)

Flere snakker om Eirik Milde som en mulig kandidat for andreplassen.

Foto: Privat

Partiet mener selv det er realistisk at de får to representanter på Stortinget fra Østfold Høyre etter neste Stortingsvalg, som finner sted neste år.

Flere NRK.no har snakket med, fremhever Eirik Milde som en sannsynlig andrekandidat. Han er i dag gruppeleder i Østfold Høyre.

– Jeg har meddelt nominasjonskomiteen at jeg ønsker å stille meg til disposisjon til Stortingsvalget nå.

Men han nekter å si noe om en eventuell andreplass.

– Nei, det er det ingen som helst grunn til å spekulere i. Nå er det nominasjonskomiteen som har en jobb å gjøre. Så blir det presentert en liste til slutt av komiteen.

Tage vil ikke

Tage Pettersen, Moss Høyre

Tage Pettersen vil fortsette som ordfører.

Tage Pettersen stiller også som kandidat, men har sagt at han ikke vil ha de to øverste plassene. Han har nettopp blitt ordfører i Moss, og ønsker å fokusere på det.

Dermed kan han bli partiets tredjekandidat, og vararepresentant på Stortinget. Det vil si at han normalt ikke har møteplikt.

Dette kan være en vel så viktig posisjon for en ordfører som ønsker å jobbe for Moss og Østfolds interesser på Stortinget. Det betyr at Tage Pettersen kan fortsette som ordfører, samtidig som har har full tilgang til Stortinget.

Nå skal nominasjonskomiteen sende listen ut til lokallagene, som skal komme med innspill og egne kandidater.

Nominasjonskomiteen har som målsetting å avgi sin innstilling innen 1. november.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kjørte ruset i 130 kilometer timen

    En 46 år gammel mann kjørte motorsykkel i amfetaminrus i 130 kilomter i timen. Kjøringen fant sted på E6 i Ski i midten av september. Fartsgrensen på stedet er 110. Fredrikstad tingrett har gitt 46 åringen en betinget dom på fengsel i 30 dager. Mannen må betale en bot på 10.000 kroner, og han mister førerkortet for en periode på 15 måneder.

  • – Rammer matproduksjonen vår

    – Regjeringas landbruksmelding vil få store konsekvenser for Østfold over tid og rammer matproduksjonen i distriktet kraftig, det mener leder i Østfold Bondelag, Martha Mjølnerød. Landsbruksmeldinga, som ble lagt fram i dag, legger rammer for framtida. Blant annet ønsker Regjeringa å fjerne målet for økologisk matproduksjon, de vil ha mer konkurranse, større gårdsenheter og kutte i melkekvotene. Landbruksmelding skal vedtas av Stortinget.