NRK Meny
Normal

Ingen medfølelse med gjeldstynget råkjører

For å betjene høy gjeld arbeider en 35-årig sarping deltid i tillegg til en full stilling. Sarpsborg tingrett hadde ingen forståelse for at det skulle være grunn til å fravike regelen om at åtte prikker fører til et halvt år uten førerkort.

Politi

Mannen mistet førerkortet etter å ha bli tatt for å kjøre for fort på E6 i Vestby.

Foto: Erlend Aas, Aas, Erlend / Scanpix

Mannen ble tatt for å kjøre for fort på E6 i Vestby i november. Fartsoverskridelsen var ikke av de groveste: Han ble målt til 122 kilometer i timen i 100-sonen.

Det endte med et forelegg og to prikker i førerkortet. Problemet var at sarpingen hadde seks prikker fra før, og dermed ble han forespeilet et halvt år uten førerkort. Det ville han ikke godta, og saken endte for tingretten i Sarpsborg i dag.

Urimelig reaksjon

I retten tilstod mannen at han hadde kjørt for fort. Han hadde heller ikke noe å si på botens størrelse, men sa at det å miste førerkortet et halvt år ble en urimelig og uforholdsmessig reaksjon for ham.

Mannen har to jobber, en heltidsstilling og en deltidsstilling. For å få dette til å gå opp er han avhengig av førerkort. Uten førerkort vil han miste deltidsjobben, og da må han selge boligen for å kunne betale gjelden. Og en flytteprosessen uten førerkort vil også være vanskelig.

Likhetsprinsippet gjelder

Sarpsborg tingrett slår fast at mannen har fått åtte prikker i førerkortet i løpet av tre år. Og forskriften sier at den som får åtte prikker eller mer i løpet av tre år skal miste retten til å kjøre bil i seks måneder. Denne regelen kan fravikes dersom tap av førerrett vil virke urimelig hardt eller det foreligger særdeles formildende omstendigheter.

Tingretten har vurdert 35-åringens situasjon, men mener hensynet til likebehandling må veie tyngst. Tingretten slår derfor fast at mannen må klare seg uten førerkort i et halvt år. Mannen må også betale en bot på 4.900 kroner. 35-åringen har vedtatt dommen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: