NRK Meny
Normal

Ingen garantier mot kostnadssprekk

Halden-ordfører kan ikke garantere at kommunen går i pluss i forbindelse med tomtesalget av Tyska og Hollenderen.

Thor Edquist

RENTENE LØPER - VI MÅTTE HA INN PENGER. Haldens ordfører Thor Edquist sier kommunen har valgt feil rekkefølge for byutvikling langs elva Tista.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kommunestyret i Halden vedtok den 23. mai i år med 40 mot 9 stemmer å gå inn for at Norske Helsehus as og Betonmast as skulle få kjøpe tomteområdene Tyska og Hollenderen for 100 millioner kroner.

Kommunen eller det helkommunalt eide Halden Byutvikling as skal stå for saneringen av de tidligere industritomtene, der det er påvist gift i grunnen.

På forhånd har både flere av de politiske partiene i Halden, rådmannen og fagfolk fra byggebransjen gitt uttrykk for skepsis til Halden Byutviklings beregninger, for hva det vil koste å sanere gift på området.

Les også:

Tomteområder i Halden

INGEN GARANTI. Skeptikerne har pekt på enorme kostnader knyttet til sanering og bortkjøring av giftige masser, og påfyll av ren masse. Ordføreren kan ikke garantere at 100 millioner er nok til å betale gjeld og rense Tyska og Hollenderen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Ingen garantier

Ordfører i Halden, Thor Edquist (H), som også er generalforsamling i Halden Byutvikling as, kan ikke garantere at de 100 millionene Norske Helsehus og Betonmast skal betale, vil være nok til å betale 55 millioner kroner i gjeld til kommunen, og dekke andre kostnader blant annet knyttet til sanering av gift og infrastruktur.

- Nei, jeg kan ikke garantere det.

Men skulle det skje, må det dukke opp noe helt uforutsett, sier Edquist til NRK.no.

Halden kommune er en ROBEK-kommune, og står dermed ikke fritt til å bruke penger eller gjøre låneopptak.

Nå har Fylkesmannen i Østfold varslet, at de vil se på tomteavtalen kommunestyret gikk inn for den 23. mai i år, melder Kommunal Rapport.

Les også:

- Feil byutvikling

Halden kommune har brukt 122 millioner kroner, inklusive rehabilitering av veistrekningen Stadionbakken og veien på Mølen, samt bru og annen infrastruktur på områdene ved elva Tista, som deler Halden sentrum i to.

Dette beløpet kommer på toppen av kjøpet av industritomtene fra Saugbrugs.

Thor Edquist sier til NRK, at hele framgangsmåten med å bygge infrastruktur i området har vært feil.

- Det er uheldig at kommunen har lagt ut penger, som det skal betales renter på, før man i det hele tatt vet om noen kommer til å kjøpe og bygge ut på områdene, sier han.

Edquist har forespurt i andre kommuner på begge sider av grensen rundt hvordan tomtesaker løses, og han slår fast at Halden kommune har gått mot strømmen.

- Ordførerne i våre nabokommuner på begge sider av grensen, forteller at de ikke forskutterer beløp i denne størrelsen.

De regulerer et område, og når noen vil bygge legger man til rette for vei, vann og kloakk, sier Thor Edquist.

Les også:- Betaler renter, må få inn penger

Ny bydel ved Tista i Halden

NY BYDEL. Dersom planene blir gjennomført vil Halden i løpet av noen år kunne få en helt ny bydel ved Iddefjorden.

Foto: Halden Byutvikling AS

Ordføreren slår fast at Halden kommune har lånt penger til utbyggingen ved elva Tista, og at rentene løper på.

- Halden kommune har lagt ned store verdier i området, og dette dreier seg om investeringer som det hvert år betales flere millioner i renter på.

Vi synes derfor det er mest fornuftig for byen å få så mye som mulig tilbake. I tillegg vil det skje en utvikling i området over flere år, som vil generere kommunale avgifter og arbeid, sier han.

Les også:

- Betyr ikke noe for driftsresultatet

De fremtidige inntektene av salget (100 millioner) er ikke noe Halden kommune kan plusse på i regnskapet for inneværende år.

Pengene vil dermed ikke bidra til en bedring av det forventede minus-resultatet for 2013.

- Nei, det vil ikke bety noe for driftsresultatet i kommunen.

Dersom Halden Bytuvkling as kommer i posisjon til å tilbakebetale sin gjeld til kommunen - noe vi regner med, vil kommunen få inn utestående midler, sier han.

Tomter ved Tista i Halden

KJØPERNE BETALER FORTLØPENDE. Det er ikke snakk om å forskuttere eller låne opp penger til sanering av områdene.

Foto: Halden Byutvikling AS

Låner ikke penger til sanering

Det er ikke snakk om at kommunen eller Halden Byutvikling skal låne penger til saneringsarbeidet av de gamle industritomtene Tyska og Hollenderen, der det er påvist en rekke giftsstoffer i grunnen etter mange tiårs arbeid med blant annet impregnering av treverk.

- For hvert av de tre tomteområdene (Hollenderen, Tyska 1 og Tyska 2 red.anm.) skal kjøper betale kjøpesummer når rammetillatelse er godkjent i kommunen.

Det er først da det skal gjøres noe på de respektive områdene, sier Edquist.

Etter kjøpekontraktens ordlyd skal Norske Helsehus as og Betonmast as innen september i år betale to millioner kroner.

Derfra og ut skal kjøperne betale 25 millioner ved overtakelse av Tyska (A), 33 millioner ved overtakelse av Tyska (B) og 40 millioner ved overtakelse av Hollenderen.

Dersom kjøperne velger å ikke innfri betalingen for tomtene vil kommunen beholde innbetalingen på to millioner kroner, som skal gjøres innen den 1. september i år.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • S08 lover å gå offensivt ut

    Sarpsborg 08-assistenttrener Tom Freddy Aune lover at sarpingene ikke skal stå med lua i hånd i morgendagens Europa League-kamp mot HKN Rijeka. – Vi resier til Rijeka for å vinne kampen, slik at Europa League ikke er over torsdag kveld, sier Aune til Sarpsborg Arbeiderblad.

  • Se nyhetene fra Østfold 18:50

    Martin Tangen-Schmidt gir deg nyhetene fra Østfold klokka 18:50.