Ikke mer bominntekter

Tungtrafikken svikter fortsatt på Svinesund. Selv om personbiltrafikken øker - står derfor inntektene fra bomstasjonene på stedet hvil.

Bomstasjon Svinesund
Foto: NRK

Et vogntog legger igjen fem ganger så mye bompenger som en personbil. Derfor hjelper det ikke at 400 000 flere personbiler passerer bommene på Svinesund, så lenge lastebilene svikter.

- Vi har en nedgang på 20 prosent i tungtrafikken over Svinesund i år. Derfor ender inntektene omtrent som i fjor, selv med sterk økning i personbiltrafikken, sier daglig leder i Svinesundsforbindelsen, Kjell Bondlid.

Les også:
E6-rekord i juli
- Sniker for 20 millioner kroner

Svinesundbruene

Fra 2005 er det kun tillatt med tungtrafikk på den nye brua (lengst bort i bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Trenger tungtrafikken

Etter planen skal Svinesundsforbindelsen være nedbetalt i 2025. Skal man nå det målet, er man avhengig av at tungtrafikken tar seg opp igjen.

Regionsjef i Norges Lastebileierforbund, Erik Rynning, tipper at det vil gå tid før lastebilene igjen kan bidra med mer bompenger.

- Vi ser at viktige bransjer fortsatt sliter tungt, som i byggenæringen. Selv om det er et oppsving i transportbransjen i Oslo, ser vi at det vil ta lenger tid i andre deler av landet. Jeg tipper det vil ta to år før lastebiltrafikken er på høyden igjen, sier Rynning.

Men, vil tungtransporten nå de samme høydene som i 2007?

- Ja, det tror jeg. Norge er et land med en sterk økonomi som vil ta seg opp igjen, tror Erik Rynning i Lastebileierforbundet.

Kostet 1,3 milliarder

Svinesundsforbindelsen ble åpnet i 2005, og kostet 1,3 milliarder kroner.

Veiprosjektet går fra Nordby på svensk side til Svingenskogen i Halden, en strekning på totalt sju kilometer med fire felts motorvei.

Den nye Svinesundsbrua ligger "midt i" Svinesundsforbindelsen.

Kostnadene med å bygge den nye brua var beregnet til 675 millioner svenske kroner eller 616 millioner norske kroner, og skal i sin helhet nedbetales med bompenger over inntil 20 år.