Ikke kontroll på sigevannet

Fylkesmannens miljøvernavdeling ser svært alvorlig på at Gatedalen Miljøanlegg i Sarpsborg ikke har klart å skaffe nødvendig kontroll på sigevannet. Under en inspeksjon i september i fjor ble det avdekket flere kritikkverdige forhold som ennå ikke er rettet opp.
Svein-Erik Svendsen, teamleder avfall og renovasjon i Sarpsborg kommune, tror likevel ikke at den gamle søppelfyllinga forurenser omgivelsene.