NRK Meny
Normal

Ikke gitt at kommuner varsles om Syria-farere

15 personer fra Østfold, som NRK kjenner til, er eller har vært i Syria. I hjemkommunene sitter flere ordførere uvitende om at de har folk som deltar i borgerkrigen.

Jihadist Østfold

Dette er en av konvertittene fra Østfold som har reist til Syria.

NRK har ringt rundt til de fleste av Østfolds ordførere og stilt de samme spørsmålene:

  • Er din kommune informert om lokale Syriafarere?
  • Hvis det viser seg at dere har en Syriafarer, skulle du da ønske du satt på informasjonen om det?

Rundspørringen viser at det er flere kommuner som ikke er blitt informert om at de har innbyggere som har reist til krigsherjede land.

LES OGSÅ:

Vet ikke hvor mange som har reist

Ordfører i Moss, Tage Pettersen

Tage Pettersen er ordfører i Moss. Han ber om mer informasjon.

Foto: Anders Winlund / NRK
Reidar Kaabbel, ordfører i Våler

Reidar Kaabbel ble informert av NRK om at kommunen har Syria-farere.

Foto: Birger Kjølberg

I Moss, hvor det har vært kjent en stund at folk har reist til Syria, etterlyses også mer informasjon rundt saken.

– I utgangspunktet ønsker vi mer offentlighet rundt dette. Vi ønsker kjennskap til hvem det gjelder, vi vil vite når de reiser, og når de eventuelt kommer hjem igjen, sier mosseordfører Tage Pettersen, som er i gang med en handlingsplan hvor de skal nedsette ett tverrfaglig team som skal jobbe med forebygging; og da gjerne opp mot vennekretsene til Syria-farerne.

– Vet du hvor mange fra Moss som har reist?

– Nei. Men vi vet at det er flere fra mosseregionen, sier han.

LES OGSÅ:

Ordfører fikk vite om Syria-farer gjennom NRK

Ordfører Svein Olav Agnalt i Skiptvet

Ordfører Svein Olav Agnalt forventer at han blir informert dersom kommunen har fremmedkrigere

Foto: Thomas Berger / NRK

– Hadde vi hatt Syria-farere, så regner jeg med at vi hadde fått informasjon om det, sier Skiptvet-ordfører Svein Olav Agnalt.

Men det er langt ifra sikkert at Agnalt og hans ordførerkollegaer hadde fått den beskjeden dersom det hadde vært fremmedkrigere som tilhørte kommunen. Politiet har nemlig ingen plikt til å informere hvis én eller flere av kommunens innbyggere reiser ut.

– Vi er ikke informert, sier ordfører i Våler, Reidar Kaabbel

– Vi skulle veldig gjerne hatt informasjon dersom vi hadde Syria-farere i kommunen vår, sier Kaabbel, som etterpå fikk vite gjennom NRK at en av bygdas unge menn har reist til Syria.

NRK får bekreftet fra flere hold at kommunene blir varslet dersom personen(e) kommer tilbake.

LES OGSÅ:

Forventer informasjon

Gjennomgangsmelodien blant flere av Østfolds ordførere er at de ønsker og tror at de får informasjon om hvem som reiser til krigsherjede land. Det sier blant annet ordførerne i blant annet i Rygge, Hobøl og Hvaler:

– Jeg antar at vi ville blitt informert. Jeg forventer at vi hadde blitt det, sier Eivind Norman Borge på Hvaler.

– Det er en kjent problemstilling at vi har en del Syria-farere fra Fredrikstad, sier ordfører Jon-Ivar Nygård, som ikke vil kommentere om myndighetene har varslet kommunen om dette.

I Rakkestad er ønsket at informasjonen kommer når eventuelle Syria-farere er på vei tilbake, mens samarbeidet med politiet roses i Eidsberg.

– Jeg er veldig fornøyd med informasjonen vi får fra Follo-politiet og jeg er trygg på at vi blir informert dersom politiet mener det er viktig at vi skal bli informert om det, sier Eidsberg-ordfører Erik Unaas.

LES OGSÅ:

PST ønsker ikke kommentere

Politimester i Østfold, Jon Steven Hasseldal, vil ikke kommentere varslingsrutiner, men henviser videre til PST.

PST-leder i Østfold, Øyvind Nilsen, ønsket heller ikke kommentere dette i dag.

NRK kjenner til 15 østfoldinger som er eller har vært i Syria. To har blitt drept.

I februar bekreftet PST at Østfold hadde et jihadistproblem, og at dette er en stor bekymring for både PST og politiet.

Rundt 60 personer har reist fra Norge for å slutte seg til ekstreme islamistiske grupper i Syria, ifølge PST. I tillegg har noen reist for å slutte seg til al- Shabaab og Al Qaida.

NRK har kartlagt 45 av de vi kjenner identiteten til. Dette er den mest omfattende kartleggingen av fremmedkrigere som er gjort i Norge.

Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: