NRK Meny
Normal

Haldenreaktoren kan få ti nye år

Ny konsesjon forutsetter blant annet at det forebyggende sikkerhetsarbeidet ved instituttet styrkes.

Haldenreaktoren

Statens strålevern innstiller på konsesjon for ti nye år for Haldenreaktoren.

Foto: IFE

Statens strålevern innstiller på at Institutt for energiteknikk (IFE) gis fornyet konsesjon til å eie og drive Haldenreaktoren med brenselslagre i Halden.

Innstillingen er at konsesjonen gis i ti år fra og med 1. januar neste år. Det fremmes samtidig om en rekke vilkår for konsesjonen.

Blant annet har strålevernet vurdert de sikkerhetsmessige forholdene ved driften av Haldenreaktoren, og kommet frem til at det forebyggende sikkerhetsarbeidet ved instituttet må styrkes.

Det er også en forutsetning for ny konsesjon at sikkerhetsarbeidet forankres i en helhetlig ledelsesstyrt sikkerhetskultur.

– IFE er etter en systemrevisjon som ble gjennomført tidligere i år satt under intensivert tilsyn. Strålevernet vil gjennom det intensiverte tilsynet kontrollere at avvikene som ble avdekket rettes opp og at den forebyggende sikkerhetskulturen styrkes. IFE har fått pålegg med frist til 31. august 2014 om å dokumentere overfor Strålevernet at avvikene er lukket, skriver strålevernet i en pressemelding.

Les også:

– Hyggelig og viktig

Gjennom konsesjonsbehandlingen fant strålevernet at ledelsessystemet, internkontrollen og sikkerhetskulturen ved IFE hadde mangler.

Manglene var ikke av en slik karakter at de berettiget tvil rundt sikkerheten ved reaktordriften, men de vil likevel bli tett fulgt i forbindelse med at strålevernet har satt IFE under intensivert tilsyn.

Etter at IFE har dokumentert at avvikene er lukket skal strålevernet forvisse seg om at anleggets tekniske standard og drift er forsvarlig.

– Dette er hyggelig og ikke minst viktig for oss. At strålevernet innstiller på ny konsesjon for drift i ti nye år betyr at vi kan fortsette med viktig forskning og at vi kan planlegge fram i tid, sier leder for Haldenprosjektet Fridtjof Øwre til Halden Arbeiderblad.

Les også:

Natur og Ungdom kritiske til konsesjon

Martha W.B. Revheim , Natur og Ungdom

Martha Revheim i Natur og Ungdom er kritisk til å gi ny konsesjon til Haldenreaktoren.

Foto: Line Lønning/Natur og Ungdom

Sentralstyremedlem Martha Revheim i Natur og Ungdom er kritisk til at strålevernet innstiller på å fornye konsesjonen for Haldenreaktoren.

– Det er i Norge i dag bred politisk enighet om at vi ikke skal drive med atomkraft. Da er det dobbelmoralsk at vi samtidig ved Haldenreaktoren produserer radioaktivt avfall, og bidrar til at det produseres radioaktivt avfall rundt omkring i hele verden. At vi nå kanskje skal fortsette slik i ti år til er uansvarlig av nasjonen Norge, sier Revheim.

Hun sammenligner innstillingen med å dele ut kake til alle andre mens man selv går på slankekur.

– Pengene som vil gå med til videre drift, burde heller vært brukt til å sikre det farlige avfallet vi allerede har. I dag har vi kun midlertidige lagre i Norge, og ingen planer om hvordan vi forsvarlig og endelig kan lagre det radioaktive avfallet. Det er foruroligende, mener hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra NRK Østfold

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra NRK Østfold klokka 22:55.
  • 60 klager på Sykehuset Østfold

    I løpet av fire måneder har Sykehuset Østfold fått 60 klager på behandling, skriver VG. Dårlig behandling, korridorpasienter og neglisjering er innholdet i noen av klagene. Pasientombudet er bekymret over tilstanden.