I 138 km/t med 1,88 promille

En 55 år gammel mossing er dømt etter at han ble tatt for å kjøre i 138 km/t med 1,88 promille alkohol i tillegg til andre stoffer i blodet.

Ulykke E6

Mannen kjørte i 138 km/t på E6 i Rygge. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Da han møtte for tingretten i Moss nylig kunne han ikke huske at han hadde kjørt.

En ettermiddag i august i fjor ble en motorsykkelpatrulje oppmerksom på en bil som kjørte nordover på E6 i Rygge i meget god fart. Patruljen gjennomførte en måling på en strekning på 3,1 kilometer, og med sikkerhetsmargin viste denne målingen at mannen holdt i snitt 138 kilometer i timen.

Viste politiet fingeren

Blålys og sirene ble satt på, men bilen fortsatte sin ferd. Politimotorsykkelen kjørte tett inntil bilen, og fikk dunket i bilens venstre bakskjerm. Bilføreren så politibetjenten, og «viste ham fingeren» i stedet for å stanse. Etter at betjenten hadde sparket borti bilen for annen gang stanset føreren.

Mannen som førte bilen fremstod som påvirket, så det ble tatt en blodprøve av ham etter kjøringen. Prøven viste at mannen hadde 1,88 alkohol i blodet. I tillegg ble det funnet spor av metadon og virkestoffet i Rivotril, begge deler i mengder som tilsvarer over 0,2 promille alkohol.

Husket ingenting

Da saken ble fremmet for tingretten i Moss tidlig i desember erkjente 55-åringen ikke straffskyld. Han forklarte at han ikke husket at han hadde kjørt bilen denne ettermiddagen. Forsvareren la derfor ned påstand om frifinnelse.

Moss tingrett fant beviser for at mannen hadde kjørt bil påvirket av alkohol og andre stoffer, at han hadde kjørt for fort og at han ikke hadde stanset til tross for signaler fra politi.

Det er ikke første gang mannen blir dømt for kjøring i påvirket tilstand. I løpet av en periode på 14 år fra 1975 og utover fikk han fem dommer for promillekjøring. Siden dette ligger langt tilbake i tid har retten bare lagt begrenset vekt. Men retten merket seg at mannen kjørte i høy hastighet på en mye traffikert vei. I utgangspunktet skulle dette tilsi en ubetinget fengselsstraff.

Dømt til behandling

Det er utarbeidet en behandlingsplan for ham for at han skal få gjort noe med rusproblemet han har. Moss tingrett har derfor kommet fram til at det kan settes som en betingelse at mannen skal gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring.

Dersom han bryter betingelsene må han regne med å sone 30 dager i fengsel. I tillegg er 55-åringen dømt til å betale en bot på 5.000 kroner. Og han mister retten til å kjøre motorkjøretøy i to år. For å få tilbake førerkortet må han opp til ny, full førerprøve.