Hytteeiere laget «sydenstrender» uten tillatelse

Drømmen om en egen sydenstrand kan skaffe åtte hytteeiere på Ullerøy i Sarpsborg trøbbel med kommunen.

Ulovlig sandstrand, Hanne Høgmo Sarpsborg kommune

Hanne Høgmo i Sarpsborg kommune setter ikke pris på at hytteeiere i Ullerøy har fylt strendene med skjellsand fra Vestlandet.

Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– Det ser jo ut som at vi er i syden. Det ser jo flott ut. Men det er flere problemer med dette, sier Hanne Høgmo i avdelingen for byggesaker i Sarpsborg kommune til NRK.

På Komperødlandet på Ullerøy har åtte hytteeiere tatt seg til rette og fylt kritthvit skjellsand fra Vestlandet på strendene, uten å søke kommunen om lov.

Nå har kommunen opprettet tilsynssak mot eierne, etter å ha vært på befaring i området tidligere i juli. Høgmo forteller at kommunen ser negativt på tilførselen av sand.

– Dette er skjellsand som ikke hører naturlig hjemme akkurat her. Det kan få konsekvenser for det marine livet som er her naturlig. Vi er i utgangspunktet skeptiske og tilbakeholdne med å gi tillatelser til denne typen sandpåfylling, forteller Høgmo.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om de ulovlige «sydenstrendene».

Ulovlig sandstrand nært

Den hvite skjellsanden får strendene i Ullerøy til å ligne mer på typiske sydenstrender enn de strendene man ellers ser i Sarpsborg kommune.

Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Har ikke funnet søknad

Komperød velforening skal ha sendt en forespørsel til kommunen i mai 2013, der de spurte om sandpåfylling av strendene. Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad fikk de avslag på søknaden fordi kommunen mente det var å anse som miljøkriminalitet.

Men dette kan ikke Høgmo i kommunen bekrefte.

– Vi har lett etter søknaden som angivelig ble sendt i 2013, men vi har ikke klart å finne den. Hvis den har kommet på telefon, epost eller litt uformelt, så kan det hende at den har blitt besvart, uten at det har skjedd en formell søknadsprosess, sier hun.

På tross av det angivelige avslaget ble det bestilt sand som ble levert med skip søndag 9. juli.

– Ja, det stemmer at vi har fylt på sand på Komperødlandet, bekrefter daglig leder Trond Vea i Boston AS, som leverte sanden, til Sarpsborg Arbeiderblad.

NRK har vært i kontakt med både hytteeiere og Komperød velforening, men ingen av dem ønsker å stille til intervju.

Ulovlig sandstrand

Utfyllingene av skjellsand har skjedd både på land og i vannet på Komperødlandet i Ullerøy.

Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Stortingspolitiker: – Privat initiativ

Ingjerd Schou

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) mener hytteeierne har lagt ut sanden på eget initiativ.

Foto: NRK

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) og ordfører Petter Schou (H) i Spydeberg har også hytte i området, men de er ikke blant hytteeierne som har fylt på med sand.

– Dette er ikke gjort i regi av Komperød velforening. Dette er et privat initiativ. Vi har verken fått tilbud om sand eller sagt ja. Vi er godt fornøyd med leirbunnen som er her, sier Ingjerd Schou.

Hun forteller at velforeningens standpunkt i saken er klar.

– Velforeningen la ut informasjon om saken den 12. juli. Da var velets leder og styre tydelige på at de hadde undersøkt med kommunen, at dette på ingen måte var tillatt og at de ikke ville ta videre initiativ.

Høgmo i kommunen sier at de nå vurderer hva de skal gjøre videre i saken.

– Plan- og bygningsloven gir oss hjemmel til å kreve tilbakeføring. Det er noe vi ikke har tatt stilling til foreløpig, og vi vil forhøre oss med Fylkesmannen, som er miljøvernmyndigheten i denne saken.