Vet du hvor gatenavnet ditt stammer fra?

Mange gater er oppkalt etter mer eller mindre kjente folk. Men vet du hvem som er opphavet til gatenavnet der du bor?

Mange gater er oppkalt etter mer eller mindre kjente folk. Og ofte - har vi kanskje ikke peiling på hvem personen er - som har gitt navn til gata vi bor i.

Kilden til enkelte gatenavn er ganske så opplagte. Som Statsminister Kolstads vei i Sarpsborg – som er oppkalt etter tidligere statsminister Peder Kolstad (12. mai 1931–5. mars 1932) fra Borge i gamle Smaalenene.

Men så har vi litt mindre kjente navnene. Som Madam Arnesen og prost Bang.

– Prost Bangs vei. Nei, jeg vet ikke. Det er sikkert en prost som het Bang? Det er jo ganske logisk. Det var sikkert prosten her i området som het Bang. Det var gamle Bang det vet du, smiler Inger Bergli til reporter Mathias Lunde Kristoffersen.

Ga penger til skole – fikk gatenavn

Inger Bergli

Inger Bergli tippet rett da hun sa at Prost Bangs vei er oppkalt etter prost Bang fra Tune.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Han gjennomførte en dør-til-dør aksjon i de to gatene, Prost Bangs vei og Madam Arnesens vei, for å finne ut hvor mye folk som bor der vet om opphavet til gatenavnet.

Og Inger Bergli hadde helt rett.

Prost Bang startet i 1920-årene Tune Sykepleierforening som skulle ansette sykepleiere i gamle Tune kommune, og samle inn penger for å lønne dem. Innsatsen gjorde ham fortjent til en egen gate.

Når det gjelder Madam Arnesens vei, så tippet Yngvar Berg at hun var en lærerinne. Noe som ikke var så altfor langt fra sannheten.

– Madam Arnesen har fått en gate oppkalt etter seg fordi hun skrev i sitt testamente at satt inn ganske mye penger til en yrkesskole for jenter, røper Lunde Kristoffersen.

Og det synes Berg hørtes kjent ut.

– Ja, når du sier det, så høres det kjent ut, sier han.

Gaver eller vennskap

Per Wøien

Per Wøien har som hobby å finne ut av opprinnelsen til gatenavnene i Sarpsborg.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Men det var også mer ved Marthe Margrete Arnesen som man kanskje ikke vet. Per Wøien har som hobby å finne ut hvorfor gatene i Sarpsborg heter det de gjør.

– Madam Arnesen var gift med en spritselger og lensmann, sier han.

Hva er det som avgjør om du får en gate oppkalt deg eller ikke?

– Det kan være bekjentskaper, eller gaver. Madam Arnesen etablerte for eksempel et legat. Det kan være litt forskjellig bakgrunn for det, sier han.

Marthe Margrete Arnesens legat ble opprettet i 1862 eksisterer faktisk den dag i dag.

Vanskelig med nye navn

Det kan altså tyde på at man kunne smiske seg til et eget gatenavn. Men det var før i tiden, sier Wøien.

Etter hvert ble det nemlig ganske mye krangel rundt dette med å få en gate oppkalt etter seg. Så nå får gatene gjerne litt mer intetsigende og «ufarlige» navn. Som Trompetveien eller Lækkertveien.

Det å for eksempel få en «Mathias Lunde Kristoffersens vei» kan være et problem i dag?

– Ja, det tror jeg du skal slite hardt for å få til, sier Per Wøien.