Normal

Hvor ville du kjørt om du kom her?

En fersk rapport tyder på at vegvesenets krafttak for å bedre veimerkingen ikke har gitt gode nok resultater.

Dårlig veimerking Sjoa

FORVIRRENDE: Kjører man feil her, så får man møtende trafikk i samme kjørefelt.

Foto: Vegtilsynet

7. juni 2016: En kontrollør fra Vegtilsynet inspiserer et veiprosjekt på Sjoa i Oppland for å se hvordan veimerkingen ser ut. Det ene kjørefeltet er stengt, og dermed må både nord- og sørgående trafikk kjøre i det samme feltet.

– Men er det logisk hvor man skal kjøre? spør direktør Trude Tronerud Andersen i Vegtilsynet.

Prosjektet i Sjoa var et av syv veiarbeidsprosjekter som ble inspisert av Vegtilsynet. De kontrollerte veiene var RV4 Gran Jaren, EV6 Sjoa, RV3 Steien bru, Alvdal, RV3 Hanestad Bellingmo, E16/RV2 Kongsvinger, EV16 Skarnes og E18 Ørje.

Torsdag la de frem en rapport basert på funnene, og det er ikke lystig lesing for Statens vegvesen.

Vegtilsynet har nemlig funnet flere alvorlige feil ved arbeidsvarslingen. Og de mener progresjonen ikke har vært god nok etter at vegvesenet bestemte seg for å ta et krafttak på området i 2012.

– Lite bedring

Trude Tronerud Andersen

KRITISK: Direktør Trude Tronerud Andersen i Vegtilsynet mener det har skjedd for lite etter at vegvesenet gjorde tiltak for å bedre veimerkingen i 2012.

Foto: Vegtilsynet

– I 2012 var tonen at her skulle de skjerpe seg. Men vi finner fortsatt de samme feilene på anleggene. Det gikk på å styrke bemanningen, og de skulle bli flinkere til å kontrollere det de finner, sier Andersen.

Hun mener at i tillegg til at det kan oppstå farlige situasjoner både for trafikantene og de som jobber på anlegget dersom arbeidsvarslingen er for dårlig, kan dårlig varsling gjøre at bilistene mister respekten for veimerkingen.

– Det har vært en trend de senere årene at det er alvorlige ulykker i forbindelse med veiarbeid, og at vegvesenet ikke får ned det antallet. Vi ser på hvor sannsynlig det er for at det kan skje en ulykke, og konsekvensene av denne, sier Andersen, som i rapporten tilrår vegvesenet å gjøre en evaluering av tiltakene de innførte i 2012.

– Ikke gjort nok

Et av tiltakene Statens vegvesen gjorde i 2012, var å ansatte en egen kontrollør som jobber med arbeidsvarsling og oppfølging av dette. Seksjonsleder for trafikksikkerhet, Kjell Seim, mener dette har gjort dem bedre, men innrømmer at rapporten fra Vegtilsynet likevel er dyster lesning.

– Ut fra det de har funnet, så har vi ikke gjort nok forbedringer, sier Seim.

Denne kontrolløren hadde ifølge Seim blant annet påpekt at den aktuelle feilmerkingen ved Sjoa kunne misforstås av bilistene.

– Det er flere grunner til at slikt skjer. Entreprenøren har ikke nok kunnskap, og det bør være bedre kultur for oppfølging av byggeleder, sier Seim.

PS: Riktig svar på Sjoa-nøtten, er at man skal legge seg helt til høyre. Kjører man rett frem i dette tilfellet, vil man møte motgående trafikk.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Strømmen er på igjen

    Strømmen skal være tilbake igjen for alle, skriver Moss Avis. Falne trær har forårsaket strømbrudd flere steder i Østfold i natt og utover dagen.