Kommentar

Hvem skal lede Østfold?

Ingen har lansert seg selv, men NRK kjenner de heteste navnene.

Ole Haabeth

Hvem overtar som fylkesordfører etter Ole Haabeth?

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Fylkesordfører Ole Haabeth gikk tidligere i uken langt i å stille plassen sin på toppen av Arbeiderparti-lista til disposisjon.

– Jeg har sagt at nominasjonskomiteen og partiet får vurdere hvordan de vil bruke meg. Om man vil ha fornyelse, eller om man fortsatt vil bruke en gammel hest. Jeg føler at jeg kan gjøre en jobb fortsatt, men det er ikke nødvendigvis som fylkesordfører, sa Haabeth til NRK mandag.

40 navn

Akkurat nå er en liste med førti navn ute til uravstemning hos Østfold Arbeiderpartis medlemmer. Om det skulle vise seg at Haabeth får massiv støtte i den prosessen, da er det neppe noen som kommer til å utfordre ham.

Samtidig skal det også sies at det ikke er noen selvfølge at Arbeiderpartiet får beholde fylkesordføreren etter valget i 2015. Et år er lang tid i politikken, og strømninger på landsbasis kan være vel så viktige som fylkeskommunale tildragelser.

Men om denne prosessen som nå starter med grasrota i Østfold Arbeiderparti viser en slags lunkenhet til fire nye år med Haabeth i topposisjonen, da er det åpen for å tenke nytt. Da er det på tide å se seg om etter et nytt navn.

Ingen har enda gått ut og lansert seg selv som fylkesordførerkandidat. Det er tradisjon i Arbeiderpartiet for å la prosesser som den vi er inne i gå sin gang og ikke fremheve egen person i sånne sammenhenger. Alle Ap-politikere har fått inn med morsmelka at de skal gjøre en jobb der partiet mener det er best.

Samtidig hviskes det nå ivrig i hele fylkespartiet. Hvem er egnet? Hvem har lyst? Hvem har støtte og fra hvor. Østfold er et fylke med klart definerte regioner. Geografi er viktig, akkurat som kjønn.

Her er navnene som akkurat nå blir nevnt som mulige toppkandidater dersom Ole Haabeth skulle tre tilbake:

Andreas Lervik

Andreas Lervik
Foto: Tomas Berger / NRK

Andreas Lervik fra Sarpsborg (f 1969) er den som ligger nærmest å lansere seg selv i dette heatet. NRK vet at han har stilt seg til disposisjon for et toppverv.

Lervik har lang erfaring som fylkespolitiker, men mye av tiden har han faktisk vært medlem av Sosialistisk Venstreparti. Først i 2010 meldte han overgang til Ap, og kanskje er partihistorikken hans for kort til at han får noen helhjertet støtte?

Han er i dag nestleder i fylkets samferdsel-, miljø- og klimakomité.

Det kan være en fordel å komme fra Nedre Glomma-regionen dersom de store kommunepartiene Sarpsborg og Fredrikstad står sammen om en kandidat.

Inger-Lise Skartlien

Inger-Lise SKartlien
Foto: NRK

Inger-Lise Skartlien (f 1967) er ordfører i Rygge. Hun er inne i sin andre periode som ordfører.

Skartliens navn er det som nevnes oftest og med mest entusiasme når vi snakker med Arbeiderparti-folk i fylket.

I tillegg til denne personlig populariteten blant medlemmene har Skartlien to fordeler i det at hun 1) er kvinne og 2) ikke er fra Nedre Glomma. Bakgrunn i fagbevegelsen og erfaring som nestleder både i fylkespartiet og i KS trekker opp i denne sammenhengen.

Skartlien har ikke signalisert at hun er ute etter topplasseringen spesielt.

Arbeiderpartiet må også vurdere hvor de er best tjent med at Skartlien fungerer politisk – på kommunenivå eller fylkesnivå.

Siv Jacobsen

Siv Jacobsen fra Moss (f 1966) er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget. En slik posisjon vil i manges øyne være et naturlig springbrett for toppvervet i neste omgang, men prosessen er trolig mer komplisert enn som så.

Jacobsen har ikke signalisert utad at hun sikter mot toppen, men akkurat som Skartlien har hun den fordelen at hun er kvinne fra et annet sted enn Nedre Glomma.

Vi må mange tiår tilbake for å finne en fylkesordfører fra mosseregionen, Carl E. Wang fra Våler Høyre.