Husebuktavedtak er gyldig

Fredrikstad kommune har lov til å forby seksjoner av tomter i Husebukta i Hankø. En utbygger vil bygge leiligheter, men får ikke lov på grunn av seksjoneringsforbudet. Det er en juridisk gjennomgang som har vist at vedtaket er lov. Gjennomgangen ble bestilt av rådmannen i kommunen, etter at det i 2013 ble felt en tingrettsdom som sa at det ikke er lov av en kommune å gi generelle seksjoneringsforbud.

Husebukta
Foto: NRK